Ulica 3 Maja

Na adres reakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” Władysław Rogowski przesłał swoje współczesne zdjęcie ul. 3 Maja z pustymi przestrzeniami pomiędzy starymi budynkami. W tych pustych przestrzeniach dawniej znajdowały się budynki mieszkalne.  

Ulica 3 Maja, pierwsza nazwa: Webschulstraße – Ulica Szkoły Tkackiej, od lat 20. XX w.: Eduard-Wagner-Straße – Ulica Eduarda Wagnera) od 1945 r.: ul. Marszałka Michała Roli-Żymierskiego, później ul. Ernsta Thaelmanna, od lat 90. XX w.: ul. 3 Maja. Przed II wojną światową Eduard-Wagner-Straße była gęsto zabudowana. Duża część parceli i budynków należała do rodziny Neugebauerów – bielawskich fabrykantów.

Zdjęcie pokazuje budynki po prawej stronie w tym pierwszy od prawej nieistniejący – dawna gospoda „Zum Kronprinz” (Pod Następcą Tronu), którą w latach 80. XIX w. prowadził niejaki Josef Schweidler. W 1905 r. gospodarzem lokalu był H. Krautwald, a w  latach 1924-1943 jako właściciel tego lokalu wymieniony został Adolf Bauch. Gospoda słynęła, jak podaje reklama z 1927 r.,  z „pięknego widoku na Herrleinberg (Góra Krasnoludków – właściwie Góra Parkowa)”. Właściciel lokalu, urodzony w 1873 r. Adolf Bauch (zmarł 18 października 1956 r.), musiał niemało się natrudzić, aby uzyskać piękny widok. Na wysokim podniesieniu zbudował drewniany podest, na którym ustawił stoliki i krzesła, dzięki czemu, goście mogli podziwiać panoramę Góry Krasnoludków siedząc przy stolikach na wolnym powietrzu.

Na podstawie współczesnego zdjęcia Władysława Rogowskiego możemy zobaczyć także budynek przy ul. 3 Maja 17, który przylegał do nieistniejącej gospody. Budynek ten należał do gastronoma Antona Pilawa, a później do gastronoma Adolfa Baucha. Na współczesnym zdjęciu Władysława Rogowskiego widać także puste miejsce po nieistniejącym budynku (między budynkami przy ul. 3 Maja 15 a ul.3 Maja 11-11a). Ten nieistniejący budynek  należał do rolnika Franza Gottschlicha.

Bibliografia:

R. Brzeziński, Gospody u stóp Gór Sowich. Studia z dziejów gastronomii Bielawy do 1945 roku, Bielawa 2006.

R. Brzeziński, Bielawa. Wędrówki ulicami miasta. Przewodnik. Bielawa. A walk through Bielawa. Guide, Brodziszów 2019.