Ulica Wolności

Na adres reakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” Władysław Rogowski przesłał kolejne współczesne zdjęcie, tym razem widok skrzyżowania ul. Wolności (Mittelstraße) z ul. Bohaterów Getta (Peterswaldauerstraße)

Ul. Wolności (Reichenbacherstraße), w latach 30. XX w. Hindenburgstraße. Od 1945 r. ul. Wolności, od 26 sierpnia 1953 r. ul. Marszałka Józefa Stalina (Uchwała sesji Miejskiej Rady Narodowej w Bielawie), od 1956 r. ponownie ul. Wolności. Jest to ulica będąca przedłużeniem ul. Dzierżoniowskiej; biegnie od Ronda Bieltexu do pl. Wolności. W dawnych czasach była to główna droga w Bielawie, ciągnąca się wzdłuż potoku Bielawica.

Ul. Bohaterów Getta (Peterswaldauerstraße), po 1945 r. ul. Piękna. Przedwojenna nazwa ulicy Peterswaldauerstraße – Droga na Pieszyce nawiązywała do kierunku w stronę Pieszyc (Peterswaldau). Na wniosek Komitetu Żydów Polskich w Bielawie ulica swą obecną nazwę ul. Bohaterów Getta otrzymała podczas sesji Miejskiej Rady Narodowej 26 czerwca 1947 r., dla uczczenia bohaterskich czynów obrońców warszawskiego getta. W 1946 r. przy tej ulicy jeden z pracowników bielawskiego zakładu Bester – zastępca dyrektora technicznego porucznik inżynier Dowgiert, pochodzenia żydowskiego, został zamordowany.

Na zdjęciu przesłanym przez Władysława Rogowskiego widać w narożu, w miejscu dzisiejszej drewnianej zabudowy, puste miejsce gdzie dawniej znajdował się budynek mieszkalno-usługowy. Był to budynek przy Mittelstraße 1 (ul. Wolności – budynek wyburzony po 1945 r.), który należał co najmniej do 1937 r. do Fritza Rosenbergera handlarza tabaką i papierosami. Późnej budynek wraz ze sklepem należał do Ulricha Seeligera, który jeszcze w 1924 r. był sprzedawcą przy w skepie przy Dierigstraße 43 (ul. Piastowska 43). W 1943 r. sklep Mittelstraße 1 (w tym czasie zmieniona była już nazwa ulicy na Hindenburgstraße) już nie funkcjonował, natomiast Fritz Rosenberger mieszkał przy Horst Wessel Straße 31 (ul. 1 Maja 31) , a Ulrich Seeliger był emerytem i mieszkał w czynszówce przy Am Tümpel 2 (ul. Mała 2). 

 

Bibliografia:

R. Brzeziński, Gospody u stóp Gór Sowich. Studia z dziejów gastronomii Bielawy do 1945 roku, Bielawa 2006.

R. Brzeziński, Bielawa. Wędrówki ulicami miasta. Przewodnik. Bielawa. A walk through Bielawa. Guide, Brodziszów 2019.