Promocja tomiku wierszy Urszuli Kowalewskiej Tatuaże

W wydawnictwie bibliotecznym Bibliotheca Bielaviana w serii literackiej Sudecka poezja i proza ukazał się tomik wierszy Urszuli Kowalewskiej Tatuaże – Sudecka poezja i proza XXXIV. W tym samym wydawnictwie w 2013 r. ukazał się jej tomik wierszy Warkocze – Sudecka poezja i proza II. Nietypowa promocja tomiku odbyła się 5 maja 2021 r. w sali Teatru Robotniczego w Bielawie. Poetka Urszula Kowalewska czytała swoje wiersze w ciszy, samotnie siedząc w fotelu na widowni. 

Urszula Kowalewska urodziła się 25 marca 1954 r. w Cieplicach. Kiedyś mieszkała w Bielawie. Od wielu lat mieszka w Dzierżoniowie. Jak sama twierdzi, jej dzień powszedni różni się od innych. Zajmuje się domem, który wraz z mężem wybudowali. Jest szczęśliwą matką dwójki dzieci i babcią trzech wnuków. Kocha swoją rodzinę i dba o nią jak umie najlepiej.

Przygoda z poezją rozpoczęła się od warsztatów literackich w Dzierżoniowie w 2002 r. W tym samym roku trafiła do klubu „Pozytywka”, w którym miała kilka wieczorów autorskich, bardzo ciepło przyjętych. Brała udział w warsztatach literackich organizowanych przez MOKiS w Bielawie (Port Legnica). Jej wiersze były recytowane i nagradzane w konkursach poetyckich oraz publikowane w prasie lokalnej. W 2005 r. wraz z członkami klubu brała udział w Przeglądzie Poetyckim Artystów Dolnego Śląska „Noworudzko-Dzierżoniowskie Konfrontacje Poetyckie” Jesienią 2006 r. zajęła III miejsce w konkursie poetyckim organizowanym w ramach XVII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W 2008 r. wraz z Barbarą Pachurą wystąpiła w zamku Książ, prezentując swoje wiersze. Własnym nakładem w 2009 r. wydrukowała tomik ze swoimi wierszami zatytułowany Na granicy skóry. W lutym 2009 r. wraz z członkami klubu „Pozytywka” brała udział w X Dniach Poezji w Broumovie i jej wiersze zostały umieszczone w wydanej tam antologii Ziarenka dla Pegaza. Pisze także słowa piosenek. W bielawskim roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2009” ukazały się jej artykuły poświęcone działalności Klubu Miłośników Poezji Śpiewanej „Pozytywka”, do którego należała. W tym też roczniku ukazał się poświęcony jej artykuł zatytułowany Weki Urszuli Kowalewskiej. W 2013 r. ukazał się jej debiutancki tomik wierszy Warkocze wydany w serii Sudecka poezja i proza wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. W 2012 r. jej utwór prozatorski Zaproszenie do przeszłości brał udział w IV Konkursie Literackim Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie i ukazał się w pokonkursowym tomiku. Kilka jej wierszy ukazało się w 2014 r. w tomiku wierszy Bielawa. Lekcja historii na murze wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, w 2017 r. w antologii Sudeckiej biblioteki impresje. Wybór wierszy tegoż wydawnictwa oraz w kolejnych antologiach tego wydawnictwa Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy oraz Sudeckiej biblioteki impresje 2020. Wybór wierszy.

Najnowszy tomik Urszuli Kowalewskiej zatytułowany Tatuaże zawiera utwory, które w treści mają duży ładunek emocji. Poetka zebrała wiersze z różnych lat i spośród kilkuset utworów wybrała te, które pasowały do jej nowego tomiku, którego nazwała Tatuaże.