Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 8 sierpnia 2021 r.

8 sierpnia (niedziela) 2021 r. odbyła się trzecia Wędrówka ulicami miasta 2021, którą poprowadził dr Rafał Brzeziński. Spotkaliśmy się przy fontannie z sową na pl. Wolności w Bielawie o godz. 11.00. gdzie omówiliśmy jakie tematy poruszymy w trakcie Wędrówki: rozwój przemysłu włókienniczego i jego wpływ na liczbę mieszkańców Bielawy, wolny czas jako zdobycz w nowoczesnym systemie pracy w fabrykach i jego wykorzystanie do rozwoju sportu, kultury i polityki. Przeszliśmy ul. Mikołaja Kopernika, ul. 3 Maja i ul. Wolności. Przy ul. Mikołaja Kopernika obejrzeliśmy salę dawnej gospody w której narodził się bielawski sport i w 1861 r. zawiązała się pierwsza organizacja Męskiego Towarzystwa Turnerskiego (gimnastycznego). Podczas Wędrówki zwróciliśmy uwagę na rozwój przestrzenny miasta, likwidację wielu gospodarstw rolnych po tzw. „małej stronie” i wytyczenie przez nie ulic. Zwracaliśmy uwagę na różnice w architekturze budynków po „dużej stronie” i „małej stronie”. 

22 sierpnia 2021 r (niedziela) odbędzie się czwarta Wędrówka ulicami miasta 2021. Wędrówka rozpocznie się przy Wolności 67 w Bielawie o godz. 11.00. Organizatorem Wędrówek jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, a wszystkie Wędrówki poprowadzi dr Rafał Brzeziński – historyk, regionalista i autor wielu publikacji o Bielawie. Po raz pierwszy cykl wycieczek Wędrówki ulicami miasta odbył się w 2018 r., a następny w 2019 r.