Przewodnik po Bielawie. Wędrówka ulicami miasta 12 czerwca 2022 r.

12 czerwca (niedziela) 2022 r. odbyła się druga Wędrówka ulicami miasta. Jest to już czwarty  sezon Wędrówek. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Spotkaliśmy się przy Wolności 67 gdzie na przy dawnym zakładzie Flechtnera rozmawialiśmy o rozwoju przemysłu włókienniczego i o podziale miejscowości  na tzw. „małą” i 'dużą’ stronę Bielawy. Omawialiśmy także gospodarcze aspekty okresu II wojny światowej i ich wpływ na gospodarkę w Bielawie, wykorzystywanie niewolniczej pracy przez Niemcy. Przeszliśmy ul. Wolności i oglądaliśmy dawne zakłady Flechtnera, a po II wojnie światowej Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Dąbrowszczaków. Rozmawialiśmy o przeludnieniu Bielawy w czasie II wojny światowej, która stała się schronieniem dla wielu przed nalotami alianckimi. To tutaj zwożono niemieckie dzieci z centralnych Niemiec. Tutaj także instalowano fabryki zbrojeniowe w dawnych zakładach włókienniczych. Tutaj przenosił się także przemysł spożywczy. W Bielawie potrzebowano rąk do pracy, zakładano obozy koncentracyjne przymusowej pracy. W Bielawie przy ul. Wolności 67 istniała przędzalnia odpadkowa w której pracowało 50 niewolników. W budynku zakładu pracowali i jednocześnie byli skoszarowani. Z okien zakładu mogli spoglądać w okna budynku po drugiej stronie przy ul. Wolności 66, w którym po modernizacji w 1944 r. zamieszkała duża grupa pracowników firmy „Friedr. Krupp AG”.  Rozmawialiśmy także o firmach niemieckich, które korzystały  na niewolniczej pracy robotników obozów koncentracyjnych. Wiele z tych firm miało swoje filie w Bielawie. M.in. jedną z takich firm była „Cliowerke Karl Heintel”, która produkowała sacharynę. Zwróciliśmy uwagę, że takie firmy niemieckie takie jak np. koncerny samochodowe BMW, Volkswagen, Siemens, producenta opon Continental, IG Farben (dzisiaj po podziale Bayer, BASF i Hoechst), Dr Oetker, Agfa, Allianz, Bosh, Daimler-Chrysler, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Lufthansa, Opel, Porsche, Thyssen, Krupp, które wzbogaciły się na pracy niewolniczej działają do dzisiaj i sami z nich korzystamy na co dzień. Lista takich firm jest dłuższa. Można dodawać firmy nie tylko niemieckie takie jak choćby szwajcarska Nestle. Podkreśliliśmy tym samym, że współczesna nasza wiedza o II wojnie światowej powinna opierać się mniej na emocjach i patetyczności a więcej na faktach i na korelacji do współczesności. Systemy gospodarcze oparte na niewolnictwie odradzały się zawsze i trwają do dzisiaj. Nie zwracamy na to uwagi dopóty nas nie nie dosięgnie. Każdy z nas w zadumie może oddać hołd w bestialski sposób pomordowanych więźniów w obozach koncentracyjnych II wojny światowej, ale jednocześnie każdy z nas może zwrócić uwagę z jakich dóbr korzysta i czy nie zostały one wyprodukowane w firmach, które w czasie II wojny światowej wykorzystywały niewolniczą pracę. Warto zadać sobie pytanie czy dzisiaj w świecie nie istnieje system gospodarczy oparty na niewolniczej pracy i czy w przyszłości nie pojawi się „niepostrzeżenie”.    

 

 

 

Szablon plakatu