Pożegnanie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie

30 VI 2022 r. zastępca burmistrza Bielawy Aleksander Siódmak pożegnał dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie Urszulę Ubych, która przeszła na emeryturę. Tego dnia dyrektorzy i prezesi bielawskich instytucji miejskich również pożegnali Urszulę Ubych.