Wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Miasta

3 VI 2022 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Bielawy odbyło się wręczenie tytułów honorowych obywateli miasta Bielawa rzeźbiarzowi Tomaszowi Bohdanowiczowi (30 III 2022 r., radni bielawscy zadecydowali o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Bielawy Tomaszowi Bohdanowiczowi) oraz koszykarzowi Robertowi Skibniewskiemu.