Przewodnik po Bielawie. Wędrówka ulicami miasta 7 sierpnia 2022 r.

7 sierpnia (niedziela) 2022 r. odbyła się kolejna Wędrówka ulicami miasta (IV sezon Wędrówek). Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 na pl. Kościelnym. Tematem Wędrówki był układ hydrologiczny Bielawy przed melioracją potoku Bielawica (wypływa z Gór Sowich) i Czerwonego Potoku (wypływa od Jodłownika). Wędrowaliśmy w widłach tych dwóch potoków, które przed melioracją i  połączeniem były bagniskiem. Odnajdywaliśmy zabudowania takie jak młyny wodne, gospody i gospodarstwa rolne, które wyznaczały granice rozlewiska bagiennego. Oglądaliśmy rejon pl. Kościelnego jako części dawnego bagna, gdzie zanikał nurt potoku Bielawica i skąd w wieku XVIII i XIX przekopano sztuczny kanał do Czerwonego Potoku przy budynku ul. Piastowska 37 i ul. Klonowej. Oglądaliśmy to miejsce – skrzyżowanie potoków. Po melioracji terenu i połączeniu dwóch potoków uznano, że Bielawa leży nad Bielawicą.  

Następna Wędrówka ulicami miasta odbędzie się  28 sierpnia (niedziela) 2022 r. Spotykamy się przy fontannie z sową na pl. Wolności.