Literacka Bielawa 2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie w 2022 r. zaprosiła, po raz piąty, poetów związanych z serią Sudecka poezja i proza do współtworzenia antologii Sudeckiej biblioteki impresje 2022. Wybór wierszy.

W 2022 r. biblioteka, tak jak w latach poprzednich, zaproponowała udział w antologii nie tylko autorom lokalnym, ale wszystkim, którzy opublikowali co najmniej jeden utwór w serii Sudecka poezja i proza. Do antologii należało przesłać 5 niepublikowanych wcześniej utworów poetyckich o dowolnej tematyce, notkę biograficzną oraz zdjęcie. Wiersze przesłało 23 poetów: Marek Cieśla, Dorota Ciszewska, Jarosław Wit Dłużniak, Maria Grabowska, Zygmunt Iwaszkiewicz, Barbara Jałowiec, Kamila Kaleta, Weronika Karwacka, Anna Maria Kobylińska, Urszula Kowalewska, Adam Lizakowski, Zdzisław Maciejewski, Maciej Henryk Modzelewski, Hanna Niedziela, Bogdan Nowicki, Krzysztof Pasek, Irena Piekarz, Anna Piliszewska, Ewelina Podolska, Paweł Stolarski, Aneta Ślemp, Krzysztof Urzędowski, Stanisław Wojnar. W tej antologii wiersze Zygmunta Iwaszkiewicza ukazały się pośmiertnie, Zmarł on 27 maja 2021 r. w wieku 92 lat. Nie ma też wierszy Romana Styrcza (zmarł 7 czerwca 2018 r.) oraz Barbary Trepner, która wydaje się, zawiesiła swoją twórczość. Pojawiła się natomiast w piątej antologii twórczość dwóch nowych poetów: Anety Ślemp i Bogdana Nowickiego, autorów o znacznym już dorobku poetyckim.

Wraz z ukazywaniem się tej publikacji wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana ogłasza konkurs na wyróżniającego się poetę albo najciekawszy utwór. Nagrodą dla wskazanego przez samych poetów autora lub wiersza jest tomik poezji autora tego utworu, wydany przez wydawnictwo biblioteczne Bibliotheca Bielaviana. I tak w 2019 r. utwory Pawła Stolarskiego zdobyły uznanie poetów publikacji z tego roku. Tomik Pawła Stolarskiego zatytułowany Prototyp ukazał się również w tym roku. W 2020 r. swój autorski tomik wierszy zatytułowany (L)istnienie otrzymał Maciej Henryk Modzelewski. Za wyróżniającego się poetę antologii z 2021 r. jej współautorzy uznali wiersze Małgorzaty Dudek. Otrzymała ona tomik zatytułowany Wśród tchórzy wraków. W roku 2022 największym uznaniem wśród autorów antologii cieszyła się twórczość Bogdana Nowickiego.