Przekazanie sztandaru ZBoWiD-u – 14 X 1978

14 października 1978 r. nastąpiło przekazanie sztandaru dla Koła Zakładowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przy BZPB im. II Armii Wojska Polskiego „Bielbaw” w Bielawie ufundowanego przez załogę zakładu. Sztandar zachował się do dzisiaj – znajduje się w Bielawskiej Placówce Muzealnej w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19b.