Podziękowanie dla por. Bronisława Wilka


0
Categories : Bez kategorii

28 lutego 2023 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzonych 1 marca 2023 r., Jerzy Nowakowski (reprezentujący Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu oraz Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni) wręczył por. w stanie spoczynku Bronisławowi Wilkowi prezesowi Kombatantów i Osób Represjonowanych Podziękowanie: „za kreowanie i przekazywanie wartości historycznych młodemu pokoleniu Polaków Rzeczypospolitej Polskiej”. Podziękowanie i gratulacje ze strony miasta Bielawa złożyła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paulina Wojciechowska-Cudak. Spotkanie odbyło się w gronie rodzinnym.

Skip to content