Pamiętamy – Teodor Mierzeja

Teodor Mierzeja (ur. 31 X 1913 r., Tarnów – zm. 25 II 1985, Wrocław). Reżyser teatralny, redaktor pisma zakładowego. Z pracą sceniczną związał się przed II wojną światową, jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1963 r. ukończył studium teatralne przy Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie (1959-1963).
Teodor Mierzeja po 1980 r. z niejasnych przyczyn zostawił Teatr Robotniczy i wyjechał do Wrocławia. Bielawianie nie wiedzieli nawet kiedy zmarł i gdzie został pochowany. Odnalazłem grób latem 2013 r. by w setną rocznicę jego urodzin przywrócić o nim pamięć. Teodor Mierzeja zmarł niedługo po wyjeździe z Bielawy 25 lutego 1985 r. we Wrocławiu. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim. Latem 2013 r., kiedy szukałem grobu, trudno było odnaleźć miejsce spoczynku tego wielkiego bielawianina. Grób zarastały chaszcze wysokie na metr. Dzisiaj grób Teodora Mierzei wykonany z marmuru może napawać dumą każdego bielawianina. Pięknie wykonany w brązie królewskim grób lśni nowością i z godnością wskazuje miejsce pochówku reżysera. Zawdzięczać to możemy Robertowi Glądała, który własnym sumptem i własną pracą wykonał ten grób.

Czytaj dalej


Pamiętamy – Roman Gargas

Roman Gargas (ur. 26 sierpnia 1931 r., Jarosław – zm. 15 lutego 2009 r., Bielawa). Malarz. Malarstwo olejne, grafika. Do Bielawy przyjechał w 1958 r. Roman Gargas malował i rysował portrety i akty żony, autoportrety, liczne widoki Bielawy. W 2010 r. do Bielawskiej Placówki Muzealnej, dział regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, przekazany został rysunek przedstawiający ratusz w Lingen (1993). Rysunek został stworzony przez Romana Gargasa podczas wizyty bielawskich artystów w Lingen. Ta wizyta kulturalna poprzedziła podpisanie umowy partnerskiej Bielawy i Lingen. W bielawskim muzeum znajdują się pamiątki po Romanie Gargasie, osobiste rzeczy, sztaluga, farby, pędzle. Znajdują się tutaj również jego obrazy i grafiki.

Czytaj dalej


Pamiętamy – Marian Con – żołnierz AK

Dwa lata temu, 14 lutego 2017 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bielawie, odbyło się pożegnanie zmarłego 9 lutego por. Mariana Cona – członka Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Bielawie, wiceprezesa Związku i skarbnika. Por. Mariana Cona pożegnali członkowie bielawskich kombatantów, prezes por. Bronisław Wilk, wiceprezes ppor. Władysław Potocki, a także kpt. Jacek Baran z Wojskowej Komisji Uzupełnień w Kłodzku. Data pogrzebu złączyła się z datą założenia Armii Krajowej 14 lutego 1942 r. 75 lat temu gen. Władysław Sikorski przemianował Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową jako siła zbrojnego podziemia „wszystkich żołnierzy w służbie czynnej w Kraju”.

Czytaj dalej


Pamiętamy – Tadeusz Szermer

Tadeusz Szermer – ur. 29 maja 1923 r. w Grodzisku Wielkopolskim, zm. 9 lutego 2013 r. w Bielawie. Z harcerstwem zetknął się w 1933 r. i działał do 1948 r. Początkowo w rodzinnym Grodzisku Wielkopolskim, od 1938 r. w Mielcu, następnie w Bielawie, do której przyjechał w 1946 r. Był tutaj m.in. organizatorem drużyny harcerskiej oraz hufca w Dzierżoniowie. Po rezygnacji z działalności w harcerstwie, stał się głównym organizatorem sportowej sekcji lekkoatletycznej K.S. Bielawianka.

Czytaj dalej


Finał ogólnopolskiego VIII Konkursu Literackiego redakcji Bibliotheca Bielaviana

12 grudnia 2019 r.  o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Art. Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego VIII Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy redakcji Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w mieście. Finał Konkursu połączony jest z promocją tomiku pokonkursowego literackiej serii wydawniczej Sudecka Poezja i Proza XXXI.

Czytaj dalej


Jubileusz 10-lecia Bielawskiej Placówki Muzealnej

11 grudnia 2019 r. w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 10-lecia Bielawskiej Placówki Muzealnej. Pomysł na realne stworzenie w Bielawie placówki muzealnej zrodził się wraz z usamodzielnieniem się Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie w lipcu 2009 r. Wówczas powstał nowy statut instytucji w którym zostało ujęte znamienne sformułowanie o […]

Czytaj dalej


Promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2018”

29 października 2019 r. o godz. 17.00 w Bielawie w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości  przy ul. Piastowskiej 19c odbyła się promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2018”. Jest to już dziesiąta,  jubileuszowa, publikacja corocznego czasopisma wydawanego przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku. Jest to coroczne najważniejsze wydarzenie literackie Bielawy. Recenzentem rocznika jest prof. Stanisław Sławomir Nicieja, a redaktorem dr Rafał Brzeziński.

W promocji uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dźwiniel, który w imieniu swoim i burmistrza Bielawy dra Andrzeja Hordyja złożył gratulacje w których zwrócili uwagę, że jest to: „bez wątpienia najważniejsze w roku wydarzenie literackie w naszym mieście”. Jednocześnie władze miasta doceniły pracę zespołu redakcyjnego: „za pracę, trud i zaangażowanie w pełnieniu ważnej roli społeczno-edukacyjnej”.  

Czytaj dalej


Wędrówka ulicami miasta 20 października 2019 r.

20 października (niedziela) 2019 r. odbyła się Wędrówka ulicami miasta, którą poprowadził dr Rafał Brzeziński. Była to jedenasta Wędrówka . Tym razem Wędrówka odbyła się po terenie dawnego zakładu włókienniczego Bielbaw. Wyruszyliśmy z miejsca dawnej portierni nr 2, jednej z dwóch (przy ul. Strażackiej istniała portiernia nr 5) która obsługiwała ponad 7000 pracowników zakładu. Rozmawialiśmy o przeskoku cywilizacyjnym jakim była zmiana napędu wodnego na parowy. Dzięki tej rewolucji największy zakład włókienniczy w Bielawie swoją pierwotną siedzibę przeniósł z ul. Piastowskiej, która leżała przy potoku Bielawica na przeciwną stronę Bielawy (dzisiaj ul. Władysława Grabskiego). Christian Dierig, założyciel tego największego koncernu włókienniczego w Bielawie i w Europie, stworzył w nowym miejscu potężny zakład. Wiedział, że woda potrzebna jest nie tylko do napędu maszyn ale także do produkcji tkanin. Dlatego też Dierig zainwestował i zbudował między Bielawą a Pieszycami sieć studni kopanych i wierconych. Z tych studni woda była przepompowywana na teren zakładu. Brak wody dawał się we znaki również po II wojnie światowej. Spowodowane to było zwiększoną produkcją tkanin. Dlatego w pobliżu zakładu Bielbaw w latach 70. XX w. powstał zbiornik wodny (dzisiaj Jezioro Bielawskie). Była to inwestycja zakładu Bieltex, drugiego pod względem wielkości zakładu włókienniczego w Bielawie.

Podczas Wędrówki zwróciliśmy uwagę na samowystarczalność zakładu Bielbaw, który posiadał własne ujęcia wody, kotłownię czy własną bocznicę kolejową. Zakład Bielbaw, dzięki kotłowni produkował także energię elektryczną.  To co zabrakło dzisiaj mieszkańcom Bielawy w przestrzeni urbanistycznej to przede wszystkim budynki, to czego już nie zobaczymy. Zabrakło również tego czego nie słyszymy w przestrzeni czyli huku maszyn i dźwięku syren zakładowych oznaczających zmiany pracy. Dzisiaj brakuje również zapachu bawełny. Każdy pracownik znał zapach swojego działu, jedne były przyjemne inne nieprzyjemne ale można je było rozróżnić. Jednak zapach bawełny pozostał w pamięci na zawsze. Zwróciliśmy uwagę na dumę pracowników zakładu, a przede wszystkim na etos pracy, ciężkiej i odpowiedzialnej pracy nomen omen w przemyśle lekkim. 

Czytaj dalej


Konkurs „Na strychu u babci – pamiątki związane z Bielawą”

KONKURS „Na strychu u babci – pamiątki związane z Bielawą” Z okazji 10-lecia Bielawskiej Placówki Muzealnej   Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszą pamiątkę historyczną dotyczącą Bielawy. Konkurs trwa od 16 września 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. Zadaniem uczestnika konkursu jest przyniesienie oryginalnego, ciekawego pod względem historycznym przedmiotu, […]

Czytaj dalej