Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 7 lipca 2019 r.

7 lipca 2019 r. odbyła się piąta, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 z przystanku autobusowego przy ul. Leśnej. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. 

Wędrówkę rozpoczęliśmy od omówienia historii rejonu zwanego do 1945 r. Neubielau (NowaBielawa). Przeszliśmy ul. Nowobielawską, która do 1945 r. nazywała się: Neubielauergrund (polska nazwa tej ulicy to spolszczenie przedwojennej nazwy Nowobielawska Dolina). Omówiliśmy strukturę dawnych zawodów w tym rejonie, ręcznych tkaczy, drwali, stolarzy. Omówiliśmy także warunki rolne i hodowlane w tej okolicy.  Szczególną uwagę poświęciliśmy historii zakładu serowarskiego Erste Mittelschlesische Käsefabrik Arthura Reimanna (Pierwsza Fabryka Serów w Środkowym Śląsku) przy ul. Nowobielawskiej 41 (Neubielauergrund 41). Uwagę wędrowców zwróciła także krótkotrwała historia kamieniołomu. Największą atrakcją tego rejonu zawsze była przyroda i piękne widoki dlatego dużą część poświęciliśmy na omówienie historii tutejszej turystyki.  

Następna Wędrówka ulicami miasta odbędzie się 21 lipca 2019 r.. Spotykamy się o godz. 11.00 w tym samym miejscu, przy ul. Leśnej (przystanek autobusowy). Zapraszamy

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 16 czerwca 2019 r.

16 czerwca 2019 r. odbyła się czwarta, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 z przystanku autobusowego przy ul. Leśnej. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. 

Wędrówkę rozpoczęliśmy od omówienia budynku przy ul. Leśnej 2 (Grüner Weg 2). Była to dawniej gospoda „Zum Weißen Bock” (Pod Białym Kozłem). Nazwa, według XIX-wiecznego bielawskiego kronikarza Antona Hanniga, pochodziła od nazwiska Hansa von Bocka (lub jego herbu), właściciela tej gospody w 1578 r. Jest to niezwykła, unikalna perła historyczna Bielawy. Teren gdzie mieściła się gospoda i młyn wodny to majątek należący do rodzin hrabiowskich. Pierwszymi właścicielami majątku oraz działającej tutaj karczmy z prawem wyszynku byli panowie von Peterswald z Pieszyc. W 1578 r. majątek ten od spadkobierców Siegmunda von Peterswalda kupił Hans von Bock. Nabywcy majątku budowali na swoim terenie młyny, więc i tutaj młyn zbudowali. Działalność tego młyna połączyli z prowadzeniem gospody nazywanej „Mühlenschank” (Szynk Młyński), która stała się integralną częścią działalności młyna i razem z nim przekazywana była w kolejne ręce. Później poszliśmy ul. Sowią, którą przed wojną nazywano Eulenbahnstraße (Eulenbahnstraße w tłumaczeniu na język polski to ulica Kolei Sowiej). Przedwojenna nazwa tej ulicy związana była z linią kolejową i mieszczącą się tutaj jedną z jej stacji – „Neubielau”. Przeszliśmy także fragment ul. Nowobielawskiej, która do 1945 r. nazywała się: Neubielauergrund (polska nazwa tej ulicy to spolszczenie przedwojennej nazwy Nowobielawska Dolina).

Następna Wędrówka ulicami miasta odbędzie się 7 lipca 2019 r.. Spotykamy się o godz. 11.00 w tym samym miejscu, przy ul. Leśnej (przystanek autobusowy). Zapraszamy

Czytaj dalej


Koncert II Beatlesowskie Granie Marka Cieśli w Bielawie

14 czerwca (piątek) 2019 r. na dziedzińcu przed Miejską Biblioteką Publiczną w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c (dziedziniec Art Inkubatora) odbył się koncert II Beatlesowskie Granie Marka Cieśli. Marek Cieśla zagrał i zaśpiewał piosenki Beatlesów po polsku według własnego przekładu i aranżacji.

Marek Cieśla jest znanym malarzem, śpiewa i gra. Pisze również wiersze. Jego wiersze ukazały się m.in. w bielawskim wydawnictwie bibliotecznym Bibliotheca Bielaviana w 2013 r. w tomiku Im… i w 2019 r. w tomiku Im-puls w serii literackiej Sudecka poezja i proza V i Sudecka poezja i proza XXIX.

Czytaj dalej


Badania archeologiczne w Bielawie

W maju 2019 r. w Bielawie przy ul. 3 Maja 25 były prowadzone prace archeologiczne przez archeologa Tomasza Murzyńskiego z Wrocławia. Przy współpracy z dr. Rafałem Brzezińskim udało się stworzyć plan zabudowań nieistniejących już dzisiaj budynków dawnego dużego gospodarstwa rolnego i wydatować poszczególne budynki, okresy przebudowań i modernizacji.
Podczas tych badań archeologicznych zostały znalezione także artefakty ruchome o różnej datacji. Te ruchome zabytki archeologiczne zgodnie z Art. 35 o ochronie zabytków stanowią własność Skarbu Państwa, a za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z Art. 36 zostały przekazane w depozyt do Bielawskiej Placówki Muzealnej w Bielawie – dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 19b, która wydaje promesy na badania w Bielawie i okolicy.. Bielawska placówka spełnia wymagania do przechowywania, konserwowania, inwentaryzowania i udostępniania do badań naukowych ruchomych zabytków kultury materialnej i duchowej.

Czytaj dalej


Bielawa – XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Od 1 do 9 czerwca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbywa się XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie. To największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W wielu miejscowościach Tydzień Czytania Dzieciom jest od lat stałym, i często jedynym, dużym wydarzeniem kulturalnym z udziałem lokalnych osobistości, władz samorządowych i mediów. 

W bielawskiej bibliotece 3 VI 2019 r. bajki dzieciom czytał dr Andrzej Hordyj – burmistrz Bielawy.  

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 2 czerwca 2019 r.

2 czerwca 2019 r. odbyła się trzecia, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00. Pierwszym punktem był kościół Kaplica Ducha Świętego przy ul. Słowiańskiej. Omówiliśmy historię budowy kościoła i  rozwój tej części Bielawy w latach 20. i 30. XX w. Wówczas powstały duże osiedla mieszkaniowe według koncepcji „miasto ogród”. Zwróciliśmy uwagę na rodzinę Henklów którzy mieszkali w tym rejonie i zasłużyli się dla społeczności lokalnej.
Każdy, nowy, uczestnik Wędrówki ulicami miasta otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Kolejna Wędrówka ulicami miasta odbędzie się 16 czerwca o godz. 11.00. Spotykamy się przy przystanku autobusowym przy ul. Leśna. Zapraszamy

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 19 maja 2019 r.

19 maja 2019 r. odbyła się druga, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 z pl. Kościelnego.  Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Przeszliśmy ul. Klonową, przez Zaułek Wiśniowy na ul. Spółdzielczą. Tutaj omówiliśmy dwie wille Dierigów z 1927 r. w których przed i po II wojnie światowej mieszkali dyrektorzy zakładu Dierigów, powojennego Bielbawu. W dalszej części Wędrówki największą atrakcją był przystanek przy zabudowaniach fabrycznych przy ul. Górskiej  (przed wojną Am Hummelberg). Mieścił się tutaj zakład produkcji kosmetyków. Jest to wyjątkowy zabytek przemysłowy na skalę europejską. Zachowały się hale fabryczne przy ul. Górskiej 8a i ul. Górskiej 8b, 25-metrowy komin z 1900 r., a także pozostałości sadu i ogrodu ziołowego. Właściciel tego zakładu Gustav Maaß mieszkał w budynku przy ul. Górskiej 8. Uczestnicy Wędrówki przeszli dalej do budynku przy ul. Piastowskiej 49 gdzie właściciel zakładu produkcji kosmetyków Gustav Maaß prowadził drogerię „Germania”. Na zapleczu tego punktu usługowego prowadził swoje badania chemiczne. W podwórzu pośród zabudowań warsztatu chemicznego zachował się do dzisiaj komin. Kolejna Wędrówka ulicami miasta odbędzie się 2 czerwca o godz. 11.00. Spotykamy się przy kościele Kaplica Ducha Świętego przy ul. Słowiańskiej.  Zapraszamy

Czytaj dalej


Promocja tomiku Sudeckiej biblioteki impresje 2019

15 maja 2019 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie o godz. 17.00 odbyła się promocja publikacji Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy. Jest to zbiór wierszy poetów sowiogórskich związanych z bielawskim, bibliotecznym wydawnictwem Bibliotheca Bielaviana i jej serią literacką Sudecka poezja i proza. Jest to już XXVIII tom z tej literackiej serii. W publikacji Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy swoje wiersze opublikował: Krzysztof Pasek, dr Ryszard Mierzejewski, Dorota Ciszewska, Urszula Kowalewska, Barbara Trepner, Marek Cieśla, Zdzisław Maciejewski, Zygmunt Iwaszkiewicz, Roman Styrcz, Weronika Karwacka, Tomasz Kolber, Julia Kurzawa, Adam Lizakowski, Maciej Henryk Modzelewski, Hanna Niedziela, Irena Piekarz, Anna Piliszewska, Ewelina Podolska, Paweł Stolarski,  Krzysztof Urzędowski, Adrian Błoniewski, Jarosław Wit Dłużniak, Stanisław Wojnar, Jakub Wojtanowski, Tadeusz Żurawek i Maria Grabowska.
Podczas spotkania poeci zaprezentowali swoje wiersze. Za najlepszy utwór tego spotkania poeci uznali wiersz Na saloniku Pawła Stolarskiego. 

Czytaj dalej