Bielawski akcent Festiwalu Filmowego w Gdyni

Od 18 do 23 września 2017 r. trwał Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Duże wrażenie zrobił film Jagody Szelc Wieża, jasny dzień. W filmie wystąpiła m.in. bielawska Orkiestra Dęta SART. Film zdobył tytuł – najlepszy debiut 2017 r. W wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego” zrealizowanym przez Agnieszkę Fijałowską na zadane pytanie Ryszardy Wojciechowskiej: „co Pani chciałaby żeby widz wychodząc z kina wyniósł z tego filmu?”. Jagoda Szelc odpowiedziała: „Chciałabym żeby wyniósł, że może sobie myśleć co tylko chce. Że każdy z nas jest (…) takim papierkiem lakmusowym tego co zobaczymy na ekranie to tak naprawdę jest w nas. (…) Wolność interpretacji sztuki jest duża szersza niż przyjęło się myśleć”. 

Czytaj dalej


Florian Nowomiejski – z ostatniego wywiadu

24 lipca 2017 r. odbył się w Bielawie pogrzeb Floriana Nowomiejskiego zmarłego 19 VII 2017 r. Zapomniany przez współczesnych w latach 70. i 80. XX w. w powiecie dzierżoniowski był osobą znaną niemal wszystkim. Florian Nowomiejski urodził się 8 I 1926 r. na Białorusi. W 1941 r. w wieku 15 lat wstąpił do Armii Czerwonej, a 1944 r. został skierowany do Wojska Polskiego. Został przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana 17 lipca 1946 r.  
Z dwóch niezapomnianych wywiadów z Florianem Nowomiejskim z 2013 r. zachowało się kilka ważnych wspomnień z jego życiorysu. Mimo że Florian Nowomiejski chorował już wówczas uderzyła mnie jego radość życia. Uśmiechnięty, zadowolony ze swojego życia z radością w oczach opowiadał jak pracował w zakładach włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie i „Silesianie” w Dzierżoniowie. To był dumny człowiek ze swojej pracy, ze swojego miejsca pracy, był przede wszystkim dumny z ludzi, z którymi pracował. Kiedy usłyszał, że zakłady nie istnieją, a mury fabryczne są wyburzane spojrzał na mnie dziwnie jakbym opowiadał mu coś nieprawdziwego. (fragment wywiadu wideo)

Czytaj dalej


25. Europejskie Dni Dziedzictwa – Przewodnik po Bielawie

10 września 2017 r. w ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się wycieczka po Bielawie według pierwszego Przewodnika po Bielawie dra Rafała Brzezińskiego. Trasa obejmowała kilkanaście najciekawszych obiektów architektonicznych Bielawy znanych światowych architektów. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem oglądali perełki architektoniczne Bielawy, będące zapisem historii poprzednich pokoleń. Prowadzący wycieczkę, dr Rafał Brzeziński, odpowiadał na wiele pytań. Uczestnicy dowiedzieli się o działającym w Bielawie mistrzu murarskim Auguście Matthiasie, architekcie Hermannie Schatteburgu, szwajcarskim architekcie pracującym przeważnie dla rodziny Dierigów Karlu Arnoldzie Sequien-Bronnerze, Ottonie Hubercie, Maxie Lange, Rudolfie Ehrlingu z Wrocławia, Friedrichu Barchewitzu, Ulbrichu ze Świdnicy i wielu innych. Uczestnicy wycieczki – miłośnicy Bielawy dowiedzieli się także o bielawianinie, najbardziej zapracowanym architekcie i budowniczym w mieście – Emilu Werlerze. Te informacje znajdą również czytelnicy Przewodnika po Bielawie który już niedługo ukaże się na rynku wydawniczym. 

Tak jak Łódź z szacunku do zabytków po przemyśle włókienniczym stworzyła krajobraz kulturowy miasta tak Bielawa poprzez zainteresowanie i dbanie o wartości architektoniczne dóbr historycznych i kulturowych miasta, tworzy tożsamość Bielawy.  

Czytaj dalej


Narodowe Czytanie 2017 – Bielawa

8 września 2017 r. w Teatrze Robotniczym w Bielawie o godz. 17.00 w ramach Narodowego Czytania 2017 odbył się spektakl teatralno-multimedialny dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. W inscenizacji role czytali samorządowcy bielawscy.W akcie 1 w scenie 1 w rolę Czepca wcielił się radny Krzysztof Molasy, w rolę Dziennikarza radny Rafał Kuśmierek. W scenie 12 w rolę Panny Młodej wcieliła się radna Marta Masyk, a w rolę Pana Młodego radny Tomasz Tkacz. W akcie 2 w scenie 26 w rolę Gospodarza wcielił się radny Andrzej Tomasz Owczarek. a w rolę Jaśka zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bielawie Robert Marchewka (w zastępstwie komendanta).  Robert Marchewka również wystąpił w tej samej w roli w akcie 3 w scenach 34-37. Towarzyszył mu tajemniczy głos Chochoła, który rozlegał się z sali. Spektakl połączony z muzyką i obrazem stworzył widowiskową scenerię z klimatem dawnej chaty wiejskiej której scenografię tworzyły sprzęty gospodarstwa domowego ze zbiorów bielawskiego muzeum. Dla spektaklu stworzone były także trzy chochoły. Aktorzy czytali teksty na bardzo wysokim poziomie żywiołowo i ze swadą wcielając się w swoje role. Osoby do czytania były tak dobrane, że swoją grą aktorską podobały się publiczności. 

Czytaj dalej


78. rocznica wybuchu II wojny światowej – Bielawa

1 września 2017 r. przy obelisku na pl. Kombatantów odbyła się uroczystość z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  W uroczystości udział wzięli: kombatanci z por. Bronisławem Wilkiem, burmistrz miasta Piotr Łyżwa, radni Rady Miejskiej Bielawy, a także przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych. Kwiaty złożył także Leszek Różycki jako obywatel miasta. Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa wręczył Honorowy Krzyż Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego Joannie Baciak za duży wkład w podtrzymywaniu pamięci o ludziach biorących udział w wyzwoleniu naszego Kraju. 

Czytaj dalej


Święto Wojska Polskiego w Bielawie

15 sierpnia 2017 r. przy obelisku na Placu Kombatanta w Bielawie odbyło się Święto Wojska Polskiego. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej obchodzimy od 1920 roku na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, mającej miejsce podczas wojny polsko-bolszewickiej. W obchodach udział wzięli: kombatanci, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, zastępcy burmistrza Bielawy: Witold Runowicz i Małgorzta Greiner, radni Rady Miejskiej Bielawy, a także przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych. 
Po uroczystości pod obeliskiem, uczestnicy w pochodzie przeszli do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na uroczystą mszę świętą.

Czytaj dalej