Bielawa – XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Od 1 do 9 czerwca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbywa się XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie. To największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W wielu miejscowościach Tydzień Czytania Dzieciom jest od lat stałym, i często jedynym, dużym wydarzeniem kulturalnym z udziałem lokalnych osobistości, władz samorządowych i mediów. 

W bielawskiej bibliotece 3 VI 2019 r. bajki dzieciom czytał dr Andrzej Hordyj – burmistrz Bielawy.  

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 2 czerwca 2019 r.

2 czerwca 2019 r. odbyła się trzecia, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00. Pierwszym punktem był kościół Kaplica Ducha Świętego przy ul. Słowiańskiej. Omówiliśmy historię budowy kościoła i  rozwój tej części Bielawy w latach 20. i 30. XX w. Wówczas powstały duże osiedla mieszkaniowe według koncepcji „miasto ogród”. Zwróciliśmy uwagę na rodzinę Henklów którzy mieszkali w tym rejonie i zasłużyli się dla społeczności lokalnej.
Każdy, nowy, uczestnik Wędrówki ulicami miasta otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Kolejna Wędrówka ulicami miasta odbędzie się 16 czerwca o godz. 11.00. Spotykamy się przy przystanku autobusowym przy ul. Leśna. Zapraszamy

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 19 maja 2019 r.

19 maja 2019 r. odbyła się druga, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 z pl. Kościelnego.  Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Przeszliśmy ul. Klonową, przez Zaułek Wiśniowy na ul. Spółdzielczą. Tutaj omówiliśmy dwie wille Dierigów z 1927 r. w których przed i po II wojnie światowej mieszkali dyrektorzy zakładu Dierigów, powojennego Bielbawu. W dalszej części Wędrówki największą atrakcją był przystanek przy zabudowaniach fabrycznych przy ul. Górskiej  (przed wojną Am Hummelberg). Mieścił się tutaj zakład produkcji kosmetyków. Jest to wyjątkowy zabytek przemysłowy na skalę europejską. Zachowały się hale fabryczne przy ul. Górskiej 8a i ul. Górskiej 8b, 25-metrowy komin z 1900 r., a także pozostałości sadu i ogrodu ziołowego. Właściciel tego zakładu Gustav Maaß mieszkał w budynku przy ul. Górskiej 8. Uczestnicy Wędrówki przeszli dalej do budynku przy ul. Piastowskiej 49 gdzie właściciel zakładu produkcji kosmetyków Gustav Maaß prowadził drogerię „Germania”. Na zapleczu tego punktu usługowego prowadził swoje badania chemiczne. W podwórzu pośród zabudowań warsztatu chemicznego zachował się do dzisiaj komin. Kolejna Wędrówka ulicami miasta odbędzie się 2 czerwca o godz. 11.00. Spotykamy się przy kościele Kaplica Ducha Świętego przy ul. Słowiańskiej.  Zapraszamy

Czytaj dalej


Promocja tomiku Sudeckiej biblioteki impresje 2019

15 maja 2019 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie o godz. 17.00 odbyła się promocja publikacji Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy. Jest to zbiór wierszy poetów sowiogórskich związanych z bielawskim, bibliotecznym wydawnictwem Bibliotheca Bielaviana i jej serią literacką Sudecka poezja i proza. Jest to już XXVIII tom z tej literackiej serii. W publikacji Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy swoje wiersze opublikował: Krzysztof Pasek, dr Ryszard Mierzejewski, Dorota Ciszewska, Urszula Kowalewska, Barbara Trepner, Marek Cieśla, Zdzisław Maciejewski, Zygmunt Iwaszkiewicz, Roman Styrcz, Weronika Karwacka, Tomasz Kolber, Julia Kurzawa, Adam Lizakowski, Maciej Henryk Modzelewski, Hanna Niedziela, Irena Piekarz, Anna Piliszewska, Ewelina Podolska, Paweł Stolarski,  Krzysztof Urzędowski, Adrian Błoniewski, Jarosław Wit Dłużniak, Stanisław Wojnar, Jakub Wojtanowski, Tadeusz Żurawek i Maria Grabowska.
Podczas spotkania poeci zaprezentowali swoje wiersze. Za najlepszy utwór tego spotkania poeci uznali wiersz Na saloniku Pawła Stolarskiego. 

Czytaj dalej


74. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja 2019 r. na Pl. Kombatantów w Bielawie obchodzono 74. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Organizatorem obchodów był przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Ryszard Dźwiniel oraz burmistrz miasta Andrzej Hordyj. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Jarosław Florczak. W obchodach wzięły udział: władze Bielawy, reprezentacji szkół, stowarzyszeń i harcerstwa oraz kombatanci, którzy przeżyli drugą wojnę światową. Na zakończenie uroczystości wszyscy złożyli kwiaty pod Obeliskiem.

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 5 maja 2019 r.

5 maja 2019 r. odbyła się pierwsza, w sezonie 2019, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy fontannie z sową na pl. Wolności. Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Na początku Wędrówki omówiliśmy rozwój przestrzenny Bielawy: wsi a później miasta. Szczególną uwagę poświęciliśmy na plac, który powstał z przykrycia potoku Bielawica biegnącego dzisiaj pod pl. Wolności. Plac ten łączył dwa światy: tzw. małą stronę – czyli wiejską Bielawę i dużą stronę – czyli miejską Bielawę.
Kolejna Wędrówka ulicami Bielawy, odbędzie się 19 maja 2019 r. o godz. 11.00. Startujemy z pl. Kościelnego. Zapraszamy

Czytaj dalej


Promocja tomiku wierszy Marka Cieśli Im-puls

7 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja tomiku wierszy Marka Cieśli Im-puls. Publikacja została wydana w wydawnictwie bibliotecznym Bibliotheca Bielaviana w serii literackiej Sudecka poezja i proza. Spotkanie prowadziła Jolanta Maniecka. Marek Cieśla jest znanym poetą, malarzem, również śpiewa i gra. Jego wiersze ukazały się m.in. we wcześniejszych publikacjach naszego bielawskiego wydawnictwa. W 2013 r. ukazał się jego tomik Im… serii literackiej Sudecka poezja i proza V, a w 2017 r. w antologii Sudeckiej biblioteki impresje. Wybór wierszy w serii Sudecka poezja i proza XXIII.

Czytaj dalej


10 lat Klubu Pozytywka

7 maja 2011 r. w Teatrze Robotniczym odbyła się uroczystość 10-lecia Klubu Miłośników Poezji Śpiewanej Pozytywka działającej w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Z tej okazji odbył się koncert jubileuszowy. (fot. Tomasz Płonka). Pozytywka działalność swoją w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie zakończyła w 2016 r.

Czytaj dalej


Wędrówki ulicami miasta 2019 – otwarcie sezonu turystycznego w Bielawie

5 maja 2019 r. odbędzie się pierwsza Wędrówka ulicami miasta 2019. Start odbędzie się przy fontannie z sową na pl. Wolności w Bielawie o godz. 11.00. Organizatorem Wędrówek jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie. Wędrówkę poprowadzi dr Rafał Brzeziński. Każdy z uczestników, jak w poprzednim roku, otrzyma pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji. Mam nadzieję na kolejny udany sezon turystyczny w mieście podczas Wędrówek ulicami miasta 2019. Zapraszam.

Czytaj dalej


Goście z Warendorfu i Lingen z wizytą u burmistrza Bielawy

30 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie odbyło się spotkanie burmistrza Bielawy dr. Andrzeja Hordyja z przedstawicielami Heimatbund Kreis Reichenbach Eulengebirge. Goście z Warendorfu i Lingen przekazali do Bielawskiej Placówki Muzealnej kolejną część pamiątek zbieranych przez dawnego mieszkańca Bielawy nieżyjącego Johannesa Leuchtenbergera. Goście odwiedzili bielawskie muzeum, zwiedzili Bielawę i poznali jej historię. 

Czytaj dalej