W hołdzie Teodorowi Mierzei

15 listopada 2018 r. członkowie redakcji rocznika miejskiego Bibliotheca Bielaviana i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie bielawskiego reżysera Teodora Mierzei. Czas i miejsce było wyjątkowe. W 2014 r., kiedy odnalazłem miejsce pochówku Teodora Mierzei na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu było to miejsce zaniedbane i zapomniane. Jak na wielkiego bielawianina było to miejsce niegodne człowieka, który przez cztery dekady tworzył pismo Krosno i Teatr Robotniczy. Dzisiaj grób Teodora Mierzei wykonany z marmuru może napawać dumą każdego bielawianina. Pięknie wykonany w brązie królewskim grób lśni nowością i z godnością wskazuje miejsce pochówku Teodora Mierzei. To miejsce napawa optymizmem w ludzi dobrych i szlachetnych, którzy przyczynili się do godnego i chrześcijańskiego gestu. Tego dobrego człowieka poznałem osobiście. Jest nim Robert Glądała, bielawski kamieniarz. Pierwszy raz w życiu spotkałem się z tak skromnym człowiekiem, w którym drzemie taka szlachetność. Robert Glądała własnym sumptem i własną pracą wykonał nagrobek Teodora Mierzei. Bezinteresowna szlachetność wypływająca z ludzkiego odruchu może być wzorem dla każdego bielawianina.  Bez rozgłosu i w cieniu „wielkich spraw” Robert Glądała dokonał rzeczy niezwykłej i wielkiej. Pokazał prawdziwy szacunek dla zmarłego.   

Nad grobem Teodora Mierzei redakcja rocznika „Bibliotheca Bielaviana” Urszula Ubych (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie), Leszek Musiał, dr Rafał Brzeziński (redaktor naczelny rocznika miejskiego) i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wysłuchali pięknej przemowy Leszka Musiała i dyrektora Biblioteki Urszuli Ubych o przywróceniu pamięci o reżyserze  Teatru Robotniczego i szlachetnej postawie Roberta Glądały.

Czytaj dalej


Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2017”

13 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Bielawie w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości  przy ul. Piastowskiej 19c odbyła się promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2017”. Jest to już dziewiąta publikacja corocznego czasopisma wydawanego przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku. Jest to coroczne najważniejsze wydarzenie literackie Bielawy. Recenzentem rocznika jest prof. Stanisław Sławomir Nicieja, a redaktorem dr Rafał Brzeziński.

Czytaj dalej


Święto Niepodległości w Bielawie 2018

11 listopada 2018 r. w Bielawie odbyło się uroczystość Święta Niepodległości. Przemówienie okolicznościowe wygłosił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk. Wiązanki kwiatów dla uczczenia 11 Listopada złożyły tego dnia władze miasta przewodnicząca Rady Miejskiej Bielawy Marta Masyk, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, a także kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych, szkół i placówek oświatowych. 

Oprawę muzyczną Święta Niepodległości wykonał bielawski chór Czerwona Jarzębina pod przewodnictwem Elżbiety Zachowskiej.

Czytaj dalej


Wędrówki ulicami miasta 28 października 2018 r.

28 października 2018 r. odbyła się dwunasta Wędrówka ulicami Bielawy. To była już ostatnia Wędrówka z półrocznego projektu promocji turystycznej Bielawy 2018. Uczestnicy Wędrówki spotkali się przy bramie cmentarza parafialnego przy ul. Stefana Żeromskiego. Ulicami miasta snu i śmierci przeszliśmy się śladami znanych, zasłużonych bielawian. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. 

Podczas Wędrówki odkrywaliśmy inskrypcje i zdobnictwo kamieniarskie, by odpowiedzieć sobie na pytanie czy przedwojenny cmentarz katolicki w Bielawie to miasto snu we władaniu boga Hypnosa, czy może jest to miasto śmierci w rękach boga Tanatosa. Znaleźliśmy liczne detale pąków makowych – symbolizujących sen, skrzyżowanych ze zgaszonymi, odwróconymi pochodniami – symbolizującymi śmierć, a niesionymi przez Tanatosa. Dwoistość miasta snu i śmierci współgra na cmentarzu bielawskim, a spokoju i ciszy w tym mieście pilnują dwaj bracia Hypnos i Tanatos. Ornamentyka kamieniarskich detali jest bogata, odnaleźć można liście palmowe, wieńce wawrzynu, litery alfa i omega, korony cierniowe, kamienne drzewa, posągi Jezusa i aniołów, personifikacje śmierci.

Czytaj dalej


Goethe-Institut z wizytą w Bielawie

22 października 2018 r. do bielawskiego muzeum przyjechała grupa uczestników z Goethe-Institut w Warszawie. Uczestnicy projektu „Rozmowy zamiejscowe” wysłuchali wykładu dra Rafała Brzezińskiego na temat tożsamości kulturowej i tradycji włókienniczych Bielawy.

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Na całym świecie promuje znajomość języka niemieckiego i wspiera międzynarodową współpracę kulturalną. „Projektu „Rozmowy zamiejscowe” to międzynarodowy projekt zainicjowany przez Goethe-Institut i poświęcony średnim miastom. Jego ideą jest wspólne szukanie odpowiedzi na pytania o znaczenie kultury dla rozwoju tych miast. Celem jest stworzenie długofalowej platformy wymiany doświadczeń i realizacji projektów w dziedzinie świata dźwięków, muzyki i radia”. 

Czytaj dalej


Złota Odznaka Honorowa dla Ludmiły Błażejczyk

15 października 2018 r. w dawnym Teatrze Robotniczym Ludmiła Błażejczyk otrzymała Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego”, nadaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego za zasługi dla rozwoju oraz promowania województwa w kraju i na świecie. Odznakę wręczył Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Julian Golak i burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa.  

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 14 października 2018 r.

14 października 2018 r. odbyła się kolejna, jedenasta, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 na pl. Kościelnym przy kościele pw. Bożego Ciała.  Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński.

Wędrówka ulicami Bielawy biegła ul. Ostroszowicką, dawną Weigelsdorferstrasse, Można było oglądać budynki przemysłowe dawnego zakładu „Kattun Druckerei F. Suckert AG” (po 1945 r. Bieltex) i budynki mieszkalne zaprojektowane przez znanego światowego architekta Rudolfa Ehrlinga z Wrocławia. Jednak najważniejszą atrakcją turystyczną był dom mieszkalny i pozostałości starej kuźni Curta Steuera w której zbudowano dwie stalowe wieże widokowe na Górze  Krasnoludków (Góra Parkowa) i Kalenicy. W 1925 r. Steuer zbudował wieżę widokową „Wolfgang Turm” (Wieża Wolfganga – wys. 9 m), którą umieszczono na Górze Krasnoludków (Herrleinberg).  W 1933 r., dla uczczenia pięćdziesięciolecia działalności bielawskiej organizacji turystycznej „Eulengebirgsverein” (Towarzystwo Sowiogórskie), Steuer wykonał kolejną wieżę widokową: „Hindenburg Turm” (Wieża Hindenburga – wys. 14 m), którą umieszczono na Kalenicy (Sonnenkoppe – 964 m n.p.m). 

Kolejna Wędrówka ulicami Bielawy, odbędzie się 28 października o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Stefana Żeromskiego. Tym razem ulicami miasta snu pójdziemy śladem znanych zasłużonych bielawian. Wędrówkę poprowadzi dr Rafał Brzeziński. Zapraszamy

Czytaj dalej