Wędrówki ulicami miasta 28 października 2018 r.

28 października 2018 r. odbyła się dwunasta Wędrówka ulicami Bielawy. To była już ostatnia Wędrówka z półrocznego projektu promocji turystycznej Bielawy 2018. Uczestnicy Wędrówki spotkali się przy bramie cmentarza parafialnego przy ul. Stefana Żeromskiego. Ulicami miasta snu i śmierci przeszliśmy się śladami znanych, zasłużonych bielawian. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. 

Podczas Wędrówki odkrywaliśmy inskrypcje i zdobnictwo kamieniarskie, by odpowiedzieć sobie na pytanie czy przedwojenny cmentarz katolicki w Bielawie to miasto snu we władaniu boga Hypnosa, czy może jest to miasto śmierci w rękach boga Tanatosa. Znaleźliśmy liczne detale pąków makowych – symbolizujących sen, skrzyżowanych ze zgaszonymi, odwróconymi pochodniami – symbolizującymi śmierć, a niesionymi przez Tanatosa. Dwoistość miasta snu i śmierci współgra na cmentarzu bielawskim, a spokoju i ciszy w tym mieście pilnują dwaj bracia Hypnos i Tanatos. Ornamentyka kamieniarskich detali jest bogata, odnaleźć można liście palmowe, wieńce wawrzynu, litery alfa i omega, korony cierniowe, kamienne drzewa, posągi Jezusa i aniołów, personifikacje śmierci.

Czytaj dalej


Goethe-Institut z wizytą w Bielawie

22 października 2018 r. do bielawskiego muzeum przyjechała grupa uczestników z Goethe-Institut w Warszawie. Uczestnicy projektu „Rozmowy zamiejscowe” wysłuchali wykładu dra Rafała Brzezińskiego na temat tożsamości kulturowej i tradycji włókienniczych Bielawy.

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Na całym świecie promuje znajomość języka niemieckiego i wspiera międzynarodową współpracę kulturalną. „Projektu „Rozmowy zamiejscowe” to międzynarodowy projekt zainicjowany przez Goethe-Institut i poświęcony średnim miastom. Jego ideą jest wspólne szukanie odpowiedzi na pytania o znaczenie kultury dla rozwoju tych miast. Celem jest stworzenie długofalowej platformy wymiany doświadczeń i realizacji projektów w dziedzinie świata dźwięków, muzyki i radia”. 

Czytaj dalej


Złota Odznaka Honorowa dla Ludmiły Błażejczyk

15 października 2018 r. w dawnym Teatrze Robotniczym Ludmiła Błażejczyk otrzymała Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego”, nadaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego za zasługi dla rozwoju oraz promowania województwa w kraju i na świecie. Odznakę wręczył Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Julian Golak i burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa.  

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 14 października 2018 r.

14 października 2018 r. odbyła się kolejna, jedenasta, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 na pl. Kościelnym przy kościele pw. Bożego Ciała.  Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński.

Wędrówka ulicami Bielawy biegła ul. Ostroszowicką, dawną Weigelsdorferstrasse, Można było oglądać budynki przemysłowe dawnego zakładu „Kattun Druckerei F. Suckert AG” (po 1945 r. Bieltex) i budynki mieszkalne zaprojektowane przez znanego światowego architekta Rudolfa Ehrlinga z Wrocławia. Jednak najważniejszą atrakcją turystyczną był dom mieszkalny i pozostałości starej kuźni Curta Steuera w której zbudowano dwie stalowe wieże widokowe na Górze  Krasnoludków (Góra Parkowa) i Kalenicy. W 1925 r. Steuer zbudował wieżę widokową „Wolfgang Turm” (Wieża Wolfganga – wys. 9 m), którą umieszczono na Górze Krasnoludków (Herrleinberg).  W 1933 r., dla uczczenia pięćdziesięciolecia działalności bielawskiej organizacji turystycznej „Eulengebirgsverein” (Towarzystwo Sowiogórskie), Steuer wykonał kolejną wieżę widokową: „Hindenburg Turm” (Wieża Hindenburga – wys. 14 m), którą umieszczono na Kalenicy (Sonnenkoppe – 964 m n.p.m). 

Kolejna Wędrówka ulicami Bielawy, odbędzie się 28 października o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Stefana Żeromskiego. Tym razem ulicami miasta snu pójdziemy śladem znanych zasłużonych bielawian. Wędrówkę poprowadzi dr Rafał Brzeziński. Zapraszamy

Czytaj dalej


Przewodnik po Bielawie. Wędrówki ulicami miasta 16 września 2018 r.

16 września 2018 r. odbyła się kolejna, dziesiąta, Wędrówka ulicami miasta. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 11.00 przy budynku dawnej stacji kolejowej Bielawa Zachodnia przy ul. Henryka Sienkiewicza.

Każdy, nowy, uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek turystyczny z tej okazji z datą Wędrówki. Wędrówkę poprowadził dr Rafał Brzeziński. Następna Wędrówka odbędzie się 14 października 2018 r. o godz. 11.00, spotkanie na pl. Kościelnym przy kościele pw. Bożego Ciała.

Czytaj dalej