Benefis 30-lecia twórczości Adama Lizakowskiego

19 sierpnia 2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej (MBP) w Bielawie przy ul. Stefana Żeromskiego 43 odbyło się spotkanie z poetą Adamem Lizakowskim. Spotkanie miało charakter dyskusji, którą poprowadziła dr Beata Hebzda-Sołogub, literaturoznawca oraz dr Rafał Brzeziński, historyk – dyrektor MBP w Bielawie. Wiersze czytał Zbigniew Zając, aktor i przyjaciel poety. W dyskusji brali udział ludzie kultury: poeci, malarze, ludzie związani z działającym w MBP Klubem Miłośników Poezji Śpiewanej „Pozytywka”. W spotkaniu uczestniczyły władze miasta: przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk i zastępca burmistrza Bielawy Mariusz Pach. Burmistrz przywitał gości i powiedział: „Pozytywka” jak zawsze ma coś ciekawego do zaoferowania, dzisiaj możemy cieszyć się spotkaniem z międzynarodowym poetą Adamem Lizakowskim”.

Czytaj dalej