Teatrzyk Kukiełkowo. Luty 2012

Z początkiem lutego 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie powstał teatrzyk dla dzieci Kukiełkowo. Teatrzyk gra do dzisiaj przez cztery lata. W roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2012” ukazał się artykuł Urszuli Ubych, która ukazuje początki powstawania teatrzyku Kukiełkowo. „Nikt już dzisiaj nie pamięta, w jakich okolicznościach narodził się pomysł stworzenia dziecięcego teatrzyku kukiełkowego w naszej bibliotece. Bo z pomysłami jest tak, że pojawiają się nagle i niespodziewanie. Być może było to podczas omawiania jakichś wydarzeń w szkole, w których uczestniczył dyrektor Biblioteki, a jednym z nich był szkolny teatrzyk dziecięcy? I stąd refleksja: przecież u nas też jest to możliwe, tym bardziej, że kukiełki, już były…”.

Czytaj dalej