XLI sesja Rady Miejskiej Bielawy VI kadencji – 2013

28 sierpnia 2013 r. w budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej Bielawy. Rada przyjęła wniosek o zmianie uchwały Nr XXIX/234/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, składając uzasadnienie: projekt związany jest z pozyskaniem przez MOKiS środków finansowych – MOKiS złożył wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Biblioteka plus” wyposażenia pomieszczenia na bibliotekę, żeby móc ubiegać się o te środki musi mieć w statucie zapisane takie zadania, stąd projekt uchwały, która zmienia statut MOKiS-u. W wyniku głosowania wniosku o przyjęcie projektu do porządku, przy obecności 19 radnych: 17 głosami” za”, przy 2 „wstrzymujących się” Rada wniosek przyjęła, Tym samym odstąpiono od przyłączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Czytaj dalej