Profesor Konrad Czapliński w Bielawie

26 kwietnia 2016 r. prof. Konrad Czapliński i Ewa Glura spotkali się z Urszulą Ubych dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i drem Rafałem Brzezińskim aby porozmawiać o historii Bielawy jako ważnego aspektu dla rozwijania turystyki. Prof. Konrad Czapliński otrzymał pamiątkowy rocznik miejski „Bibliotheca Bielaviana 2014” wydawany przez biblioteczne wydawnictwo i zwiedził bielawskie muzeum, który jest Działem Regionalno-Badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Był zafascynowany zbiorami muzealnymi, a szczególnie zbiorami z Działu Dom i człowiek w którym zgromadzone są przedmioty codziennego użytku, takich jak szafy chlebowe, kredensy, wialnie, młynki i żarna. ((fragment wywiadu wideo)

Czytaj dalej