Inauguracja XXVII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie

10 września 2016 r. w Bielawie odbyła się Inauguracja Polsko–Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( dalej: WNMP) w Bielawie została odprawiona uroczysta msza święta, która zainaugurowała XXVII Polsko–Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na plac ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przedstawiającej Szlak Św. Wojciecha, wymyślony i opracowany przez prof. Konrada Czaplińskiego. Odsłonięcia tablicy dokonali: Piotr Łyżwa – burmistrz Bielawy, Julian Golak – przewodniczący Komitetu Polsko–Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i prof. Konrad Czapliński. Odsłonięcie odbyło się w obecności biskupa świdnickiego Ignacego Deca oraz zgromadzonych gości z Polski i Czech.

Czytaj dalej