Teodor Mierzeja

27 października 2016 r. redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” i dawni aktorzy Teatru Robotniczego z Bielawy zapalili znicze na grobie założyciela i reżysera Teatru Robotniczego w Bielawie. W tym wyjątkowym dniu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu zebrali się: redakcja rocznika „Bibliotheca Bielaviana” Urszula Ubych (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie), Leszek Musiał, Jan Gładysz (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki), dr Rafał Brzeziński (redaktor naczelny rocznika miejskiego) i dawni aktorzy Teatru Robotniczego: Jadwiga Watała, Joanna Włodarczyk, Bogda Piwowar i Jan Peas. Jeden ze zniczy został również zapalony w imieniu Anieli Czop – również aktorki bielawskiego Teatru. Zebrani nad grobem Teodora Mierzei wspominaliśmy reżysera. Odczytywane były także fragmenty tekstów z rocznika opisujące postać tego zasłużonego bielawianina. Redakcja rocznika zadbała o przywrócenie pamięci o tym człowieku. Powstały artykuły o Teatrze Robotniczym, które napisał Jan Gładysz i liczne wywiady z aktorami Teatru, które przeprowadził Leszek Musiał. Urszula Ubych z redakcji przytoczyła opis postaci Teodora Mierzei. (relacja wideo)

Czytaj dalej