Jan Szady

Jan Szady – muzyk, członek Zakładowej Orkiestry Dętej BZPB im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie. W 1960 r. znalazł się na okolicznościowym tableau z okazji XV-lecia Orkiestry. W rzeczywistości ten jubileusz powinien być obchodzony w 1961 r. gdyż Orkiestra powstała w lutym 1946 r. Jan Szady został zatrudniony w  BZPB im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie w maju 1961 r. gdzie pracował jako maszynista urządzeń cieplnych i elektromonter. Za działalność w Orkiestrze był wielokrotnie wyróżniany. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia Polski Ludowej.  

Więcej zobacz:

R. Brzeziński, 70 lat bielawskiej Orkiestry Dętej w Bielawie 1946-2016, „Bibliotheca Bielaviana 2016”, s. 77-99.