Spotkanie z Kingą Kowalczyk – reżyserem filmu o Szermerze

22 września 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie przy ul. Stefana Żeromskiego 43 odbyło się spotkanie z Kingą Kowalczyk reżyserem filmu Pan Tadeusz Szermer. Było to ważne spotkanie z człowiekiem który stworzył dzieło w postaci filmu dokumentalnego o człowieku który zasłużył się dla Bielawy. Zgromadzeni goście z ciekawością obejrzeli dokument. Nie było na sali osoby, na której film nie zrobiłby wrażenia. Po projekcji filmu pani reżyser opowiadała jak przebiegała praca podczas realizacji, jak wyglądały jej spotkania z Tadeuszem Szermerem oraz odpowiadała na pytania gości. Nie zabrakło również pochwał skierowanych w stronę autorki filmu od widzów. Czwartkowy wieczór na długo zostanie w pamięci przybyłych gości. Różnica pokoleń i dystans czasowy pozwolił Kindze Kowalczyk na stworzenie znakomitego filmu, który oglądając czuje się całym ciałem. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie jest to również ważny moment w historii, ponieważ współtworzyła ten film mając wiadomość jego ważności w kontekście historii miasta.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie to przede wszystkim czynne uczestniczenie w tworzeniu kultury. Założenie muzeum, wymusiło założenie archiwum dla papierowych muzealiów – dokumenty, kroniki, a te stały się podstawą do nakręcenia filmu dokumentalnego. Już teraz biblioteka może się poszczycić współtworzeniem filmu, co na skalę polski jest ewenementem.

Spośród bogatych zbiorów Archiwum Regionalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, niewątpliwie wyróżnia się kronika Tadeusza Szermera. Bogato opisane oraz zilustrowane życie żołnierza Armii Krajowej, harcerza, sportowca, a przede wszystkim trenera setki młodych lekkoatletów. Człowieka, który z pasją i pełnym zaangażowaniem trenował młodzież, która w zamian za jego trud zdobywała najwyższe laury w kraju. Bielawa dzięki Tadeuszowi Szermerowi mogła poszczycić się liczną, znaną na cały kraj grupą lekkoatletów. Wszelkie informacje dotyczące Tadeusza Szermera, tysiące zdjęć bielawskich lekkoatletów, wycinki z gazet znaleźć można w kronice, którą stworzył sam Tadeusz Szermer. Wystarczy przyjść do Archiwum Regionalnego przy ul. Stefana Żeromskiego 43, aby samemu zapoznać się z życiem i działalnością Tadeusza Szermera.

W 2012 roku do nowego rocznika bielawskiego „Bibliotheca Bielaviana 2011”, wydawanego przez bibliotekę bielawską, została dołączona płyta z filmem Pan Tadeusz Szermer.