Premiera filmu „Pan Tadeusz Szermer”

18 września 2011 r. w dawnym Teatrze Robotniczym w Bielawie odbyła się premiera filmu „Pan Tadeusz Szermer” w reżyserii Kingi Kowalczyk. Film ten powstał wspólnie przy udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i redakcji rocznika „Bibliotheca Bielaviana”. Film ten stał się załącznikiem do rocznika „Bibliotheca Bielaviana”.

.

.