II Rajd Szlakiem Buntu Tkaczy Sowiogórskich

5 czerwca 2014 r. z okazji 170. rocznicy buntu tkaczy sowiogórskich odbył się II Rajd Szlakiem Buntu Tkaczy Sowiogórskich na trasie Pieszyce – Bielawa. Organizatorami II Rajdu była Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Bielawie, a patronat nad Rajdem objęli przedstawiciele władz lokalnych: przewodniczący Rady Miejskiej (RM) Bielawy Leszek Stróżyk oraz burmistrz Ryszard Dźwiniel. Rajd poprowadził dr Rafał Brzeziński.

W Rajdzie wzięło udział ponad 30 osób. Byli to głównie uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z nauczycielami: Małgorzatą Greiner, Sylwią Sołtysik i Romanem Bukowskim. Obecne na Rajdzie były również członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy MBP w Bielawie, jak również osoby uczestniczące w I Rajdzie z 2012 r.

II Rajd rozpoczął się uroczystym przecięciem wstęgi i z historycznym komentarzem o wydarzeniach tamtego okresu, który przedstawiał dr Rafał Brzeziński, ruszył trasą zbuntowanych tkaczy z 1844 r. najpierw drogą wzdłuż lasu, potem ulicami: Korczaka, Wysoką, Przodowników Pracy, Waryńskiego i Piastowską, mijając po drodze historyczne obiekty należące niegdyś do byłych fabrykantów.

Przy ul. Piastowskiej 2 uczestnicy Rajdu wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej pobyt Gerharta Hauptmanna w Bielawie. Odsłonięcia tablicy dokonali: przewodniczący RM Leszek Stróżyk, burmistrz Ryszard Dźwiniel oraz dyrektor MBP Urszula Ubych.

Zakończeniem II Rajdu Szlakiem Buntu Tkaczy było uroczyste złożenie kwiatów przy Urzędzie Miejskim w Bielawie pod tablicą upamiętniającą wydarzenia roku 1844, gdzie wartę honorową pełnili uczniowie z I klasy wojskowej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Kwiaty złożyli przewodniczący RM Leszek Stróżyk, burmistrz Ryszard Dźwiniel oraz dyrektor MBP Urszula Ubych. Obecny przy składaniu kwiatów pod tablicą był również Grzegorz Raganowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.