Bronisław Wilk

Bronisław Wilk (ur. 16 XI 1927 r., Długi Kąt k. Częstochowy). Porucznik. W sierpniu 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej. Aresztowany trafił 1 września 1944 r. do obozu w Mysłowicach. Więzień obozu w Auschwitz i Mauthausen. Po wojnie został podleśniczym na Pomorzu w nadleśnictwie Przechylewo. Tutaj również działał w partyzantce Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych. Aresztowany przez KBW. Urząd Bezpieczeństwa w Głuchowie prowadziło dochodzenie. Jak sam wspomina por. Bronisław Wilk: „przeszedłem drugą gehennę w Polsce Ludowej”.  Był więziony w Chojnicach. Od 1951 r. mieszka w Bielawie, prezes Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bielawie.

Zob. R. Brzeziński, Wywiad z Bronisławem Wilkiem, bielawskim kombatantem, „Bibliotheca Bielaviana 2013”, s. 191-195.

.

.