„Śniadanie na maglu” w bielawskim muzeum

25 października 2012 r. dyrektorzy, koordynatorzy i zainteresowani pracownicy samorządowych bibliotek z terenu powiatu wałbrzyskiego przebywali w bielawskim muzeum na wyjazdowym szkoleniu. Celem ich wizyty było m.in. poznanie działalności tego muzeum. Wałbrzyskie bibliotekarki zostały podjęte „śniadaniem na maglu”. Zainteresowane były procesem gromadzenia, selekcji, opracowania i udostępniania eksponatów i dokumentów dotyczących regionu, podziwiały również tworzony w bibliotece rocznik miejski „Bibliotheca Bielaviana”.