65 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie

29 listopada 2012 r. w Teatrze Robotniczym odbył się uroczysty Jubileusz 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, burmistrz Ryszard Dźwiniel, zastępca burmistrza Mariusz Pach, radni, ks. prałat dr Stanisław Chomiak, goście z powiatu, dyrektorzy bibliotek, bibliotekarze, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych, media oraz czytelnicy i sympatycy bielawskiej biblioteki. Po uroczystym powitaniu gości przez prowadzących Jubileusz dra Rafała Brzezińskiego dyrektora MBP i Urszulę Ubych kierownika biblioteki, nastąpiła projekcja filmu dokumentalnego pt. „65 lat Biblioteki”, który przypomniał najistotniejsze wydarzenia z historii placówki. 

Jubileusz był doskonałą okazją do złożenia podziękowań dla dawnych pracowników biblioteki za ich wkład pracy na rzecz instytucji. Na scenę Teatru Robotniczego zostali poproszeni: Edward Wiśniewski (1972-1981 – lata pracy w MBP), Wanda Prokop (1969-1981), Maria Siewruk (1992-1981), Alicja Tews (1984-2008), Krystyna Borzestowska (1986-1998), Donata Wajda (2004-2008). Szczególnie wyróżnieni zostali dwaj dyrektorzy MBP: Krzysztof Palimąka, który kierował biblioteką przez 17 lat czyli od 1983 do 2000 r., oraz Jan Gładysz, dyrektor MBP w latach 2001-2009, kiedy to 1 stycznia 2001 r. biblioteka weszła w skład struktury Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

 Biblioteka podziękowała również swoim wiernym czytelnikom, bez których nie mogłaby istnieć. To czytelnicy są motorem napędzającym do działania i rozwoju. To dla nich biblioteka w ciągu tych 65-ciu lat zmieniała swoje oblicze, dostosowując działalność i oferowane usługi do ich potrzeb. Wyróżnieni w kategorii aktywny młody czytelnik to: Zofia Baranek, Michał Błasiak, Katarzyna Brylińska, Natalia Czajkowska, Izabela Czerwińska, Michał Czubaty, Alan Czyżewski, Agata Doraczyńska, Alicja Froń, Justyna Jankiewicz, Maria Jaworska, Adrianna Kędziak, Aleksandra Krakowiak, Anna Macko, Renata Marczyńska, Gabriela Piasecka, Natalia Prynda, Adrian Skowronek, Agnieszka Trzepla, Rafał Wiszniewski i Aleksandra Żuławnik.

 Wyróżnieni zostali również czytelnicy z długim stażem czytelniczym, ci najwierniejsi z wiernych, czyli Anna Gondek – najstarszy 92 letni czytelnik biblioteki, następnie Maria Aftanas, Elżbieta Aleksandrowicz, Zbigniew Błoński, Marta Cebulska, Aldona Dąbrowska, Danuta Dubas, Helena Duda, Waldemar Gruszczyński, Barbara Kusz-Staroń, Henryk Łagodzki, Irena Malinowska-Zarzycka, Joanna Mikołajek, Alicja Morawska, Mateusz Olbiński, Katarzyna Panek, Daniela Pierścińska, Zofia Plewa, Marianna Ulanowska, Zofia Wójcik i Krystyna Żmigrodzka.

 Na uroczystym Jubileuszu 65-lecia MBP miał finał konkursu literacko-czytelniczego „Gerhart Hauptmann – życie i twórczość” zorganizowany przez dział dziecięco-młodzieżowy MBP w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą otrzymania przez pisarza literackiej Nagrody Nobla. Na konkurs wpłynęło 197 prac. Prawidłowych było 141. Komisja w składzie: Lilianna Rządeczko – nauczyciel języka polskiego z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7, Małgorzata Greiner – nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół, Urszula Ubych i dr Rafał Brzeziński z MBP wyłoniła 15 laureatów, którzy zostali nagrodzeni i zaproszeni na scenę: Paweł Bagiński Szkoła Podstawowa (SP) 10, Aleksandra Chmielewska SP 10, Katarzyna Ciszewska SP 10, Karolina Czapla SP 4, Julia Matejczyk SP 10, Dennis Modrzejewski SP 10, Monika Nagła Gimnazjum nr 2 (G nr 2), Zuzanna Nędza SP 10, Natalia Olbińska SP 10, Julia Pastuszka SP 10, Hanna Polowczyk SP 10, Kamila Rochna SP 10, Paweł Słomiana SP 10, Agata Szewczuk G nr 2 i Malwina Szumilas SP 10.

Z okazji Jubileuszu 65-lecia Biblioteki wyróżnieni zostali również obecni pracownicy placówki. Dyrektor Biblioteki dr Rafał Brzeziński złożył podziękowania wszystkim bibliotekarzom za wieloletnią pracę z książką i czytelnikiem oraz za dbałość o rozwój Biblioteki.

Szczególne podziękowanie Biblioteka otrzymała od władz miasta. Życzenia w imieniu władz samorządowych złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk i burmistrz miasta Ryszard Dźwiniel. W następnej kolejności życzenia składali: Daria Michalska i Alicja Kossowska ze Szkół Niepublicznych w Bielawie, Lidia Zakrzewska-Strózik – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach, z Dzierżoniowa Jadwiga Horanin – dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (M-PBP), Jolanta Karaszewska – kierownik Działu Udostępniania M-PBP, która odczytała list gratulacyjny od przewodniczącej Zarządu Oddziału SBP w Wałbrzychu Ewy Kramarczyk, Urszula Jaros, Anna Plewak i Maria Zarzycka-Chołody, Elżbieta Niemczyk dyrektor SP 4, Pelagia Kabaj z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Anna Petruk dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Greiner z Zespołu Szkół, Ewa Glura prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Katarzyna Wierzbicka dyrektor Biura Cechu i Mirosław Przychodniak prezes Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej oraz przedstawiciele z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7.

Z wielką niecierpliwością czekano na koncert w wykonaniu wyjątkowego gościa. Na bielawskiej scenie Teatru Robotniczego pojawiła się, zapowiedziana przez bielawianina, pisarza, poetę, prezesa wydawnictwa Astrum, organizatora oprawy artystycznej Jubileuszu Biblioteki Lecha Tkaczyka, Beata Czernecka – gwiazda Piwnicy Pod Baranami. Swój niezwykły koncert rozpoczęła od znanej w wykonaniu Ewy Demarczyk słynnej „Rebeki”, tragicznej opowieści o niespełnionej, wymarzonej miłości. A potem zaprezentowała swoje pieśni klasyczne z repertuaru rosyjskiego, żydowskiego oraz wykonała trzy utwory z nowej płyty „Anioły Codzienności” do tekstów Lecha Tkaczyka i muzyki bielawskiego kompozytora Jacka Wanszewicza.