Władysław Szewczyk

 

Władysław Szewczyk – ur. 28 V 1931 r., Niepołomice. Działacz sportowy. Na stałe w Bielawie mieszka od 1947 r. (fragment wywiadu – wideo) Uchwałą XXIV/255/12 Rady Miejskiej (RM) Bielawy z 27 VI 2012 r. na wniosek Kluby Radnych SLD został nadany Władysławowi Szewczykowi Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa. Wręczenia Dyplomu oraz Medalu Honorowego Zasłużony dla Miasta Bielawa dokonał przewodniczący RM Bielawy Leszek Stróżyk podczas XXV Sesji RM 29 VIII 2012 r.

 

Bibliografia

R. Brzeziński, Wywiad z Władysławem Szewczykiem, odznaczonym Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa” , „Bibliotheca Bielaviana 2012”, s. 427-434.

.

.