Bibliotheca Bielaviana 2013

Promocja piątego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2013” odbyła się 24 października 2014 r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie.

 

BIBLIOTHECA BIELAVIANA 2013

 

I. Dzieje

Anna Grużlewska, Dzierżoniowska synagoga – świadek historii żydowskiej

Anna Węclewska, Charakterystyka produkcji wydawniczej w powiecie dzierżoniowskim od początku XIX w. do 1945 r.

Renata Madziara, Duchowni ewangeliccy pracujący na terenie parafii w Bielawie, Dzierżoniowie, Opolnicy (Chrobrówce) i Nowej Rudzie od 1945 r. do końca lat 60. XX w.

Krzysztof Pludro, Upadek przemysłu bawełnianego w Bielawie

Rafał Brzeziński, Stacja Przepompowni Nr III bielawskich zakładów Bielbaw

 

II. Kalendarium Bielawy

Barbara Lesiewicz, Kalendarium Bielawy 2013

 

III. Biblioteka

Anna Węclewska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2013

Anna Plewak, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ziemi Dzierżoniowskiej 2013

Urszula Ubych, Sylwetki bibliotekarzy roku 2013

Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2013 – godzinami o książkach

 

IV. Warto wiedzieć

Barbara Lesiewicz, Bielawa w liczbach 2013

Jadwiga Łakomska, Maria Tomsia, 10 lat Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP

Andrzej Świętczak, SOS dla bielawskich zabytków – Społeczny Ruch na Rzecz Ochrony Zabytków Bielawy. Wspomnienia

Leszek Musiał, 10 lat firmy rodzinnej „Aftanas” w Bielawie

Katarzyna Wierzbicka, Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – rok 2013

 

V. Portrety

Andrzej Bohdanowicz, O moim ojcu Stanisławie Bohdanowiczu

Krystyna Pawełek, Rozmowa o Kazimierzu Pawlaczku. Wolność. Patriotyzm. Rodzina

Urszula Ubych, Mieczysław Sedlaczek, odznaczony Medalem „Zasłużony dla Miasta Bielawa”

Rafał Brzeziński, Rozmowa z Mieczysławem Jedoniem, Posłem Rzeczypospolitej Polskiej

Rafał Brzeziński, Wywiad z Bronisławem Wilkiem, bielawskim kombatantem

 

VI. Edukacja

Jadwiga Łakomska, Maria Tomsia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2013

Andrzej Świętczak, Mikrochwila historii bielawskiej fabryki Bielbaw. Fabryka jak matka

 

VII. Kultura

Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2013

Ewa Glura, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2013

Bronisław Wilk, Z życia kombatantów 2013

Wanda Stępień-Kowalczyk, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2013

Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2013

Ryszard Mierzejewski, Poeci sowiogórscy

Paweł Rodziewicz, Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne 2013

Anna Węclewska, Bielawska Placówka Muzealna 2013

 

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013

Damian Jagodnicki, Sebastian Maniak, Sekcja Taekwondo Tiger 2013

Leszek Musiał, Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa”

Władysław Szewczyk, Rodzinne Ogrody Działkowe w Bielawie

 

IX. Samorządność

Barbara Lesiewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VI kadencji – 2013 r. 

Barbara Lesiewicz, Fundusze zewnętrzne pozyskane przez Gminę Bielawa w 2013 r.

 

X. Zachować w pamięci

Rafał Brzeziński, Wspomnienie o Tadeuszu Szermerze. Ostatni rok życia w Bielawie

 

XI. Bielaviana

II Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2013

Urszula Ubych, Bielawskie wydawnictwo

Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza II, Ryszard Mierzejewski, Zraniony różą

Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza III, Urszula Kowalewska, Warkocze

Halina Kazimiera Krzywicka, Powrócić do siebie. O spotkaniu z poezją Urszuli Kowalewskiej

Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza VII, II Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Bolesław Stawicki, Bielawa 1983. Tryptyk literacki. Cz. II

 

Aneks

 

Wykaz skrótów