Informacje o roczniku Bibliotheca Bielaviana


0

Bibliotheca Bielaviana

1 sierpnia 2009 r. obejmując stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie, dr Rafał Brzeziński, miał dokładnie zaplanowane stworzenia rocznika miejskiego. Wymyślił nazwę rocznika, układ i szatę graficzną. Rocznik stał się jedną z form działalności kulturalnej biblioteki, która jest spójna z innymi nowoczesnymi formami zaprowadzonymi w bibliotece. Rocznik miejski miał wspierać działalność naukową bielawskiego muzeum, które powstało 28 grudnia 2009 r. W roczniku miały ukazywać się teksty naukowców, którzy wykładać mieli w muzeum. Rocznik nieprzerwanie ukazuje się do dzisiaj.

Zainicjowanie pisma miało miejsce 30 sierpnia 2009 r. w sali Narad Rady Miejskiej Bielawy. Na zaproszenie przewodniczącego RM Bielawy Leszka Stróżyka w spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Pach – zastępca burmistrza Miasta Bielawa, Krzysztof Pludro, Jan Gładysz – dyrektor MOKiS-u i dr Rafał Brzeziński – dyrektor MBP. W czasie tego spotkania przewodniczący RM wnioskował o wydawanie przez bielawską bibliotekę roczników bielawskich, rozpoczynając od roku 2009.

20 października 2009 r. odbyło się w bielawskiej bibliotece pierwsze spotkanie zespołu redakcyjnego tego pisma. W skład zespołu redakcyjnego weszły bielawianki związane z kulturą słowa pisanego: Renata Bogulak – dziennikarka „Tygodnika Dzierżoniowskiego”, Jadwiga Horanin – polonistka, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, Jadwiga Mariolla Jonas – polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, Barbara Lesiewicz – redaktor naczelna „Wiadomości Bielawskich” i Jadwiga Stępień – polonistka, redaktorka i korektorka wielu publikacji, m.in.: Bielawa wczoraj i dziś, Ze Ślężą w tle. Przewodnik turystyczny po gminach ślężańskich czy Kresowe trójmiasto. Tryskawiec – Drohobycz – Borysław. Jak powiedział dyrektor MBP dr Rafał Brzeziński:

„To pismo nie powstało przypadkowo – zostało wymyślone i zaplanowane w takim kształcie, jaki czytelnicy mogą wziąć do ręki. Nie jest przypadkiem, że wydawcą pisma jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie – to właśnie ta instytucja skupia wokół siebie ludzi kochających słowo pisane. To właśnie biblioteka jest strażnikiem kultury słowa pisanego. To bibliotekarze dbają o czytelnictwo w mieście – a jedną z takich form jest wydawanie własnego czasopisma. Nie jest przypadkowy skład zespołu redakcyjnego, w skład którego weszli dziennikarze, poloniści, korektorzy i redaktorzy wielu wydawnictw. Tytuł czasopisma, układ i treść został uzgodniony podczas kilku roboczych i burzliwych spotkań. Pomysłów na tytuł było wiele – wygrała skompilowana nazwa nawiązująca tak do nazwy miasta, jak i do wydawcy, czyli do biblioteki”.

28 czerwca 2010 roku w Teatrze Robotniczym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki (MOKiS) w Bielawie odbyła się uroczysta promocja, pierwszego, bielawskiego rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2009”. W spotkaniu promocyjnym wzięli udział inicjatorzy powstania tej publikacji: przewodniczący bielawskiej Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, dyrektor MBP w Bielawie, założyciel i redaktor pisma dr Rafał Brzeziński. Uroczyste otwarcie promocji pisma „Bibliotheca Bielaviana” dokonał założyciel pisma. Przywitał gości i autorów pisma i powiedział:

„To historyczny moment, do którego będą odnosiły się kolejne pokolenia. To chwila, w której prezentujemy pierwsze pismo bielawskie w formie rocznika za 2009 r. To efekt pracy 50 osób: zespołu redakcyjnego, autorów artykułów, fotografów i grafików. Przedstawiamy ich wszystkich Państwu, ponieważ to niezwykłe wydarzenie pozwala zebrać się wszystkim w tym jednym czasie, w tym jednym miejscu”.

Przewodniczący RM Bielawy Leszek Stróżyk przedstawił inicjatywę powstania pisma. Kierownik biblioteki Urszula Ubych przedstawiła recenzenta prof. Stanisława Sławomira Nicieję, zespół redakcyjny, autorów artykułów i bohaterów wywiadów i artykułów. Wszyscy otrzymali po pamiątkowym egzemplarzu, w którym znalazł się zapis: „Uroczysta promocja 28 czerwca 2010 roku” i odcisk pieczęci z logo biblioteki. Był to także jedyny moment na wspólne zdjęcie w tak dużym gronie. Po promocji przewodniczący RM Leszek Stróżyk zaprosił zespół redakcyjny do „Pałacu Bielawa” na uroczyste kolegium redakcyjne. Burmistrz Miasta Bielawy Ryszard Dźwiniel podziękował wszystkim za pracę nad przygotowaniem pisma „Bibliotheca Bielaviana”. Podczas kolegium dyskutowano nad podejmowaną w piśmie tematyką, jak również planowano tematy artykułów do przyszłorocznego pisma.

W 2010 roku z redakcji odeszła Renata Bogulak, a do grona redaktorów rocznika bielawskiego dołączyła Aneta Pudło – dziennikarka „Tygodnika Dzierżoniowskiego” i Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie. Promocja drugiego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2010” odbyła się 6 czerwca 2011 r. w Teatrze Robotniczym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

 

kopia zasp redakcyjny dsc_4867

Zespół redakcyjny pisma „Bibliotheca Bielaviana 2010”,

od lewej: Aneta Pudło, dr Rafał Brzeziński, Jadwiga Stępień, Jadwiga Mariolla Jonas,

Barbara Lesiewicz, Jan Gładysz, Jadwiga Horanin, fot. Tomasz Płonka

 

Zespół redakcyjny rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2011” tworzyły te same osoby co rok wcześniej. Promocja trzeciego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2011” odbyła się 21 czerwca 2012 r. w Teatrze Robotniczym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

Zespół redakcyjny pisma „Bibliotheca Bielaviana 2011”,

od lewej: Jan Gładysz, Jadwiga Stępień, Jadwiga Mariolla Jonas, Barbara Lesiewicz,

dr Rafał Brzeziński, fot. Arch. BB

 

Do zespołu redakcyjnego, czwartego rocznika miejskiego, „Bibliotheca Bielaviana 2012” dołączył prof Ryszard Waksmund i dr Bartłomiej Perlak. Recenzentem rocznika był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński, a zespół redakcyjny tworzyli: Jan Gładysz, Jadwiga Horanin, Jadwiga Mariolla Jonas, Barbara Lesiewicz, dr Bartłomiej Perlak, Aneta Pudło, Jadwiga Stępień, prof. Ryszard Waksmund, korektę robiły: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych i Anna Węclewska, skład i łamanie Anna Węclewska. Promocja czwartego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2012” odbyła się 28 czerwca 2013 r. w Teatrze Robotniczym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.
.Redakcja Bibliotheca Bielaviana 2012
Zespół redakcyjny pisma „Bibliotheca Bielaviana 2012”,

od lewej: Aneta Pudło, Jadwiga Horanin, Barbara Lesiewicz, 

Jadwiga Stępień, stoją od lewej: dr Rafał Brzeziński, prof. Ryszard Waksmund,

Jan Gładysz, dr Bartłomiej Perlak, fot. Arch. MBPwB

 

 

Korekta i skład Bibliotheca Bielaviana 2012

Zespół redakcyjny pisma „Bibliotheca Bielaviana 2012”:

Anna Węclewska – skład i łamanie, Urszula Ubych – korekta,

Jadwiga Stepień – korekta, fot. Arch. MBPwB

 

Do zespołu redakcyjnego, piątego jubileuszowego rocznika miejskiego, „Bibliotheca Bielaviana 2013” dołączyła Urszula Ubych. Recenzentem rocznika był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński, a zespół redakcyjny tworzyli: Jan Gładysz, Barbara Lesiewicz, dr Bartłomiej Perlak, Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, prof. Ryszard Waksmund, korektę robiły: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych i Anna Węclewska, skład i łamanie Anna Węclewska. Promocja piątego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2013” odbyła się 24 października 2014 r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie.

W 2014 r. z  zespołu redakcyjnego, szóstego rocznika miejskiego, „Bibliotheca Bielaviana 2014” odeszła Barbara Lesiewicz (w redakcji była od pięciu lat od 2009-2013) i dr Bartłomiej Perlak. Recenzentem rocznika był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński, a zespół redakcyjny tworzyli: Jan Gładysz, Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, prof. Ryszard Waksmund, korektę robiły: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych i Anna Brzezińska, skład i łamanie Anna Brzezińska.

W 2015 r. do  zespołu redakcyjnego, siódmego rocznika miejskiego, „Bibliotheca Bielaviana 2015” doszli Jolanta Maniecka i Leszek Musiał. zespół redakcyjny tworzyli nadal: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, prof. Ryszard Waksmund, korektę robiły: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych i Anna Brzezińska, skład i łamanie Anna Brzezińska. Recenzentem rocznika był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński. 

W 2016 r. zespół redakcyjny ósmego rocznika miejskiego, „Bibliotheca Bielaviana 2016″ nie uległ zmianom, doszli . Zespół redakcyjny tworzyli nadal: Jolanta Maniecka, Leszek Musiał, Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, iprof. Ryszard Waksmund, korektę robiły: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych i Anna Brzezińska, skład i łamanie Anna Brzezińska. Recenzentem rocznika był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński. 

W 2017 r. z  zespołu redakcyjnego, dziewiątego rocznika miejskiego, „Bibliotheca Bielaviana 2017” odeszli Jolanta Maniecka, a doszła Danuta Myśliwiec. zespół redakcyjny tworzyli nadal: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, prof. Ryszard Waksmund i Leszek Musiał. Korektę robiły: Jadwiga Stępień, Urszula Ubych i Anna Brzezińska, skład i łamanie Anna Brzezińska. Recenzentem rocznika był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński.

W 2018 r. zespół rdakcyjny, dziesiątego rocznika miejskiego, „Bibliotheca Bielaviana 2018”, tworzyli: Leszek Musiał, Danuta Myśliwiec, JAdwiga Stępień, Urszula Ubych, prof. Ryszard Waksmund, korektę robiły: Danuta Myśliwiec, Urszula Ubych i Anna Brzezińska, skład i łamanie Anna Brzezińska. Recenzentem rocznika był prof. Stanisław Sławomir Nicieja, redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński. Promocja tego jubileuszowego rocznika odbyła się 29 października 2019 r. o godz. 17.00 w Bielawie w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości  przy ul. Piastowskiej 19c. W promocji uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dźwiniel, który w imieniu swoim i burmistrza Bielawy dra Andrzeja Hordyja złożył gratulacje w których zwrócili uwagę, że jest to: „bez wątpienia najważniejsze w roku wydarzenie literackie w naszym mieście”. Jednocześnie władze miasta doceniły pracę zespołu redakcyjnego: „za pracę, trud i zaangażowanie w pełnieniu ważnej roli społeczno-edukacyjnej”.  

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content