Bogdan Błaszczyk

Bogdan Błaszczyk ur. 27 września 1950 r. w Bielawie. W 1974 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Ząbkowicach Śląskich. Pierwszą pracę podjął w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Bielbaw. W 1988 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W tym samym roku przystąpił do Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.
.
.
.

.
.
.