Karolina Gruzel

Karolina Gruzel z Bielawy otrzymała stypendium dzięki któremu od tego roku kontynuuje naukę w prestiżowej szkole z internatem w Wielkiej Brytanii. Musiała wykazać się wzorowymi ocenami i osiągnięciami pozaszkolnymi. Uczestniczyła m.in. w konkursach literackich Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy zorganizowanych przez redakcję rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”. Teksty poetyckie i prozatorskie Karoliny Gruzel znalazły się w zbiorowych tomikach pokonkursowych w serii wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie Sudecka poezja i proza. W 2013 r. tekst prozatorski „Sześć słoni, fontanna, fotograf” ukazał się w tomiku Sudecka poezja i proza I, w tym samym roku wiersz na temat Łąka Dierigów ukazał się w Sudecka poezja i proza VII.
.
.
.