Obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

W 2015 r. przypada rocznica 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie. 26 września 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia OSP w Bielawie. Naczelnik OSP Artur Dudek podziękował wszystkim zebranym gościom za udział i władzom Bielawy za wsparcie. Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew Dragan odczytał list gratulacyjny a burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa wręczył naczelnikowi OSP w Bielawie pamiątkową tabliczkę. W uroczystości uczestniczyła zastępca burmistrza Bielawy Małgorzata Greiner. Dariusz Gortych przedstawił historię bielawskiego OSP. Wszyscy strażacy jak i zaproszeni goście otrzymali pamiątkową statuetkę św. Floriana. Taką statuetką została wyróżniona redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”. Ważnym momentem dla historii Bielawy było przekazanie przez naczelnika bielawskiego OSP historycznego umundurowania, i gaśniczy sprzęt do Bielawskiej Placówki Muzealnej.

 

św. Florian od OSP Bielawa dla rdakcji Bibliotheca Bielaviana  (3)

Statuetka św. Floriana wręczona podczas uroczystości redakcji rocznika miejskiego Bibliotheca Bielaviana


.