Przeddzień odrodzonego samorządu Bielawy – wspomnienia

25 lat temu w wyborach samorządowych 27 maja 1990 r. została wybrana Rada Miejska odrodzonego samorządu Bielawy. Jak mieszkańcy Bielawy przygotowywali się do tych wyborów i jakie były przedwyborcze początki organizacyjne opowiadają ówcześni działacze samorządowi, którzy tworzyli pierwsze struktury władzy w 1990 r. Wspominają: Emilian Kupiec, Józef Kuśmierek, Jerzy Julian Sobski, Zbigniew Dragan, Zbigniew Henke, Leszek Lor. Wspominają działania Komitetu Obywatelskiego i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielawie z ks. Marianem Kopko. Emilian Kupiec, pierwszy burmistrz odrodzonego samorządu Bielawy, wspomina: „(…) To co się dokonało (…) to miało swój początek tu w Bielawie, to miało swój początek w życiu naszej parafii, miało to swój początek w działalności tutejszych kapłanów jak również ludzi najbardziej oddanych sprawie i ojczyźnianej i kościoła katolickiego”.

.

.

Bibliografia

R. Brzeziński, J. Maniecki, Odrodzony samorząd Bielawy 1989-1990, „Wiadomości Bielawskie”, nr 9, 16-30 VI 2015, s. 1. O wyborach czerwcowych na ziemi dzierżoniowskiej w 1989 r. zob. E. Chabros, Wybory czerwcowe `89 – rola komitetów obywatelskich w małych miastach na przykładzie ziemi dzierżoniowskiej, „Bibliotheca Bielaviana 2009”, s. 53-61.

Na temat Duszpasterstwa Ludzi Pracy na ziemi dzierżoniowskiej zob. E. Chabros, J. Maniecki, SOR „Prolog” – Duszpasterstwo Ludzi Pracy na ziemi dzierżoniowskiej w materiałach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w latach 1987-1989, „Bibliotheca Bielaviana 2010”, s. 71-86.

Ks. Marian Kopko przybył do Bielawy w 1985 r., a odszedł w czerwcu 1991 r. Na temat działalności ks. Mariana Kopko więcej: E. Chabros, Wybory czerwcowe `89 – rola komitetów obywatelskich w małych miastach na przykładzie ziemi dzierżoniowskiej, „Bibliotheca Bielaviana 2009”, s. 53-61.