Mija rok 2015, a zegar historii wciąż tyka

Mija kolejny rok, a zegar historii Bielawy wciąż tyka. Aż trudno uwierzyć jak szybko minął ten 2015 rok. Powstała w maju 2015 r. nasza bielawska strona internetowa www.bibliothecabielaviana.info Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie zdobyła grono stałych czytelników. Jest to strona redakcji wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana, której założeniem jest stworzenie żywej historii miasta na podstawie wywiadów i relacji. Pierwszy wpis na stronie pojawił się 18 maja 2015 r. i jakże ważny w kontekście historii miasta. Majowe przeloty balonów nad powiatem dzierżoniowskim i Bielawą przypomniały nam pierwsze loty trzech balonów w Bielawie sprzed 211 lat, a które miały miejsce 10 czerwca 1804 r.

Czas tworzenia strony to czas wyjątkowy, obfitujący w wiele wydarzeń kulturalnych, w ważne spotkania i wywiady z mieszkańcami Bielawy, spotkania autorskie z pisarzami i poetami. Zakładka Aktualności wciąż się rozrasta o najbardziej istotne wydarzenia kulturalno-społeczne dla Bielawy. Do historii przeszły już takie wydarzenia jak: wizyty Minister Edukacji Narodowej w Bielawie, 30-lecie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, 25-lecie samorządu bielawskiego, różnego rodzaju wydarzenia sportowe: Moto Show Bielawa 2015, III Bike Maraton w Bielawie czy I Międzynarodowy Turniej Mahjonga Dragon Owl Richii Contest. Niezapomniane wywiady z uczestnikami Dragon Owl Richii Contest są świetną promocją miasta. Słowa zachwytu nad Bielawą wypowiedziane w języku japońskim robią duże wrażenie. Redakcja Bibliotheca Bielaviana jest tam, gdzie grają dobrą muzykę, byliśmy m.in. na Bielawa Reggae Festiwal 2015. Byliśmy na wernisażach malarskich m.in. podziwialiśmy obrazy bielawianki Kazimiery Dymek, która pod czujnym okiem artysty Leona Antoniego Barańskiego zadziwiła swoimi obrazami malarzy z całego powiatu dzierżoniowskiego. Bylismy na otwarciu wystawy poświęconej dziejom papieru. Na bieżąco relacjonujemy wizyty bielawskiej młodzieży szkolnej, która odwiedza wystawę i własnoręcznie czerpie papier. Spotykamy się z niemymi bohaterami miasta jakim są budynki, stare, opuszczone, pełne tajemnic. Odkrywamy historie tych miejsc i to jak wielki wpływ miały na zycie społeczne i gospodarcze miasta. Poznalismy historię starej, nie istniejącej już, przędzalni odpadkowej Bieltexu. Poznawaliśy zakamarki budynków przed wielkimi remontami. Byliśmy m.in. w dawnym biurowcu Bielteksu przy ul. Wolności. Poznajemy prywatne zbiory kolekcjonerów, stare filmy kliszowe z nagraniami Bielawy z lat 70. i 80. XX w.

Na łamach tej strony umieszczaliśmy relacje z najważniejszych wydarzeń literackich. Był to rok pełen wrażeń i sukcesów, na które składały się coraz to nowe spotkania z ciekawymi ludźmi ale i promocje naszego bielawskiego wydawnictwa literackiego Bibliotheca Bielaviana i serii wydawniczej Sudecka poezja i proza.

Poznawanie nowych ludzi i ich osiągnięć daje największą satysfakcję, a dzięki relacjom z wywiadów zamieszczanych na stronie wszyscy mieszkańcy mogą poznać ważne osoby dla Bielawy. Wspólnie przeżywaliśmy wywiady m.in. z Władysławem Szewczykiem, ze Stanisławem Chrzanem, Józefem Drożdżyńskim, Kazimierzem Rachowieckim, Katarzyną Wierzbicką, Lucyną Pilarczyk, Norbertem Ossigiem, Ernstem Haase, Heleną Nawrot, Piotrem Trzeciakiem, Heinzem Moese, Tomaszem Bohdanowiczem, Mieczysławem Sedlaczkiem, Ewa Glurą, Ignacym Zachowskim. Poznaliśmy historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie i dzielnych strażaków. Rozmawialismy m.in. z najastarszym z nich Mieczysławem Dudkiem, czy Kazimierzem Ormanem i Andrzejem Wróblewskim. Mogliśmy poznać historię 25 lat odrodzonego samorządu bielawskiego i wspomnienia przewodniczących Rad Miejskich i burmistrzów. Niezwykły wywiad z Teresą Gos pozwolił nam odczuć to co czuli pierwsi polscy mieszkańcy Bielawy w 1945 r. To za sprawą Teresy Gos, pierwszej polskiej urzędniczki w tworzącym się magistracie mogliśmy poznać osobę pierwszego polskiego burmistrza Franciszka Zwolskiego. Wywiady są niezwykle cenne. W zakładce Ze starego albumu znalazły się relacje z pobytu znanych polskich artystów w Bielawie. Została przypomniana Anna Nehrebecka-Byczewska polska aktorka teatralna i filmowa i nieżyjąca już dzisiaj Aleksandra Dmochowska. Dają świadectwo przemijania, a jednocześnie budowania. Nie ma dwóch takich samych ludzi ani dwóch takich samych sytuacji w historii miasta. Zegar historii Bielawy wciąż tyka.

Rok 2015 dostarczył wiele nowych doświadczeń, które wzmocniły dążenia do dokumentowania tego co tak ważne dla miasta, a jednocześnie tak ulotne i przemijające wraz z odejściem wielu ludzi. Przypomnieliśmy bielawianom znane postacie ze świata kultury i sportu w Bielawie. Przeżywaliśmy wywiad ze zmarłym w tym roku Kazimierzem Aftanasem, przypomnieliśmy starsze wywiady z ludźmi, którzy odeszli we wcześniejszych latach: z Tadeuszem Szermerem, Zdzisławem Jeżowskim, Franciszkiem Krasnoborskim, czy Michałem Pałachem. Był to rok dynamicznej pracy, który zmusił do szukania nowych wyzwań i zupełnie nowych rozwiązań. Wielkim wyzwaniem było przypomnienie historii bielawskiego zespołu bigbeatowego z lat 60. XX w. pod nazwą Bielanie. Dokonał tego jeden z członków zespołu Andrzej Świętczak. Mogliśmy tę historię wyczytać na kartkach rocznika miejskiego, ale również we wspomnieniach ich uczestników: Andrzeja Świętczaka, Marka Jerczyńskiego i Tadeusza Pawlaka. Zmienia się sytuacja i warunki życia mieszkańców Bielawy, zmieniają się ludzie, dorastają, dojrzewają, starzeją się. Wciąż nawzajem uczymy się od siebie. Nie ma lepszego nauczyciela życia jak drugi człowiek i jego własne przeżycia.

Z perspektywy czasu możemy mówić o sukcesie. Był to rok wytrwałości, co w pracy jest podstawą do osiągania celów i oczekiwanych efektów.

Mając na uwadze kontynuację rozpoczętych już projektów, prowadzimy działania na kolejny, pełen wyzwań 2016 rok. Na stronach, tradycyjnie wydawanego od 2009 r. rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” przedstawimy miasto, najważniejsze wydarzenia minionego 2015 r., wywiady z ważnymi osobowościami ze świata kultury i sportu, a także artykuły poświęcone tym którzy w 2015 roku odeszli. W kolejce czekają nas już nowe tomiki wierszy nie tylko bielawskich poetów. Spotkamy się także z dobrą prozą tworzą w naszym regionalnym świecie.

Jak co roku nie brakowało ogromnego zaangażowania piszących teksty do naszych wydawnictw, poetów, autorów tekstów do rocznika miejskiego z gminnych instytucji. W tworzenie naszego rocznika „Bibliotehca Bielaviana”, w naszą serię wydawniczą Sudecka poezja i proza zaangażowana jest spora grupa społeczeństwa bielawskiego. Dziękujemy za waszą dotychczasową pracę i z szacunkiem dla waszej twórczości prosimy o dalszą współpracę, by zostawiać potomnym dokumenty życia codziennego.