Co z tą poezją w Bielawie? 2016

18 marca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c o godz. 17.00 odbyło się ogólnopolskie spotkanie poetów i prozaików związanych z bielawską biblioteką. Spotkanie pod nazwą „Co z tą poezją?” poprowadziła Jolanta Maniecka z redakcji Bibliotheca Bielaviana. Dla zgromadzonych gości zagrał duet kubańsko-polski Fonseca&Różycki (Miguel Fonseca – trąbka, Leszek Różycki – gitara klasyczna). Całość spotkania miała charakter panelu dyskusyjnego. „Co z tą poezją?” to spotkanie, które odbyło się w ramach Światowego Dnia Poezji. To już drugie z corocznych spotkań, podczas którego omawia się dorobek naszych poetów i prozaików. W spotkaniu uczestniczyli:

Barbara Bulerska, wiersz Z kamiennej fontanny. II Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XII, Bielawa 2014; wiersz Tajemnicza Łąka. II Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XII, Bielawa 2014; wiersz Tato. III Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XII, Bielawa 2015.

Marek Cieśla, Im… Sudecka poezja i proza V, Bielawa 2013; M. Cieśla, I…. Z szuflady poety V, Brodziszów 2014.

Dorota Ciszewska, wiersz Wspomnienie. IV Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XVI, Bielawa 2015.

Marta Gwiżdż, tworzy muzykę do wierszy takich poetów jak: Robert Baranowski, Urszula Kowalewska, Włodzimierz Budny czy Tadeusz Żurawek.

Maria Grabowska, wiersz W bielawskim parku. IV Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XVI, Bielawa 2014; M. Grabowska, Kalejdoskop barw. Sudecka poezja i proza XIII, Bielawa 2015.

Zygmunt Iwaszkiewicz, Vanitas. Sudecka poezja i proza VI, Bielawa 2013.

Urszula Kowalewska, Warkocze. Sudecka poezja i proza III, Bielawa 2013; utwór prozatorski Zaproszenie do przeszłości. W bielawskim parku. IV Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XVI, Bielawa 2015.

Adam Lizakowski, Bielawa Randka Trzech Sylab. Sudecka poezja i proza IX, Bielawa 2014.

Zdzisław Maciejewski, utwór prozatorski Łąka Dierigów. II Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza VII, Bielawa 2013; wiersz W starym młynie. III Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XII, Bielawa 2014; Z. Maciejewski, Pejzaże sowiogórskie. Sudecka poezja i proza XIII, Bielawa 2014; utwór prozatorski Tajemnice bielawskiego zamku. IV Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XVI, Bielawa 2015.

Krzysztof Pasek, wiersz Lata trzydzieste, lata trzydzieste, IV Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XVI, Bielawa 2015.

Ewa Pilipczuk, Impresje codzienne. Z szuflady poety VI, Brodziszów 2014.

Barbara Rupa-Wróblewska, wiersz Zakątki Bielawy, IV Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XVI, Bielawa 2015.

Roman Styrcz, Opowiadania myśliwskie. Sudecka poezja i proza XIV, Bielawa 2015.

Jarosław Wit Dłużniak, wiersz Podróż w czasie. III Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Sudecka poezja i proza XII, Bielawa 2014.

Stanisław Wojnar, Bracia Mniejsi. Z szuflady poety I, Brodziszów 2014.

w spotkaniu gościnnie uczestniczyła także poetka Elżbieta Kowalczyk.

.

.

.