Wykład dr. Anny Grużlewskiej w Bielawie

23 marca 2016 r. w bielawskim muzeum przy ul. Piastowskiej 19b, dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, dr Anna Grużlewska wygłosiła wykład: Edukacja żydowskich dzieci w Dzierżoniowie w XIX i XX w. Spotkanie otworzył dr Rafał Brzeziński, który przywitał gości m.in. radnego Rady Miejskiej Bielawy Krzysztofa Możejko. Dr Anna Grużlewska współpracuje z redakcją rocznika bielawskiego „Bibliotheca Bielaviana” i jest autorką wielu artykułów historycznych w tym roczniku.

.

.