Nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

31 marca 2016 r. w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 (siedziba Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – TPB) odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPB. Po raz kolejny prezesem TPB została Ewa Glura. Zarząd podsumował działania zrealizowane w 2015 r. Do nich zaliczyć należy m.in. wydanie dwóch pozycji książkowych: Flora i fauna Bielawy i Gór Sowich – Przyroda oczami Ryszarda Kałużnego oraz Bielawa wczoraj – dziś – jutro autorstwa Kazimierza Tłokińskiego, organizacja wystaw malarskich, fotograficznych i rękodzieła. TPB jest także współorganizatorem Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które od trzech lat odbywają się pod patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy i burmistrza Bielawy.

Nowy zarząd, ukonstytuował się w składzie:

Ewa Glura – prezes zarządu

Barbara Olejnik – wiceprezes zarządu

Agnieszka Szafrańska – skarbnik

Lilianna Rządeczko – sekretarz zarządu

Ewa Kozakiewicz – członek zarzadu

Piotr Szkudlarek – członek zarządu

Stanisław Wojnar – członek zarządu

Na zakończenie spotkania prezes podziękowała wszystkim za zaufanie i za pomoc w realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Gratulacje dla Zarządu TPB złożył przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy – Zbigniew Dragan, zastępca burmistrza Bielawy – Małgorzata Greiner, Kazimierz Rachowiecki i Katarzyna Walczyk – dyrektor Szkoły Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Warto dodać, że Miejska Biblioteka Publiczna przekazała na ręce prezesa TPB rocznik miejski „Bibliotheca Bielaviana 2014”.

.

.

.