Profesor Konrad Czapliński w Bielawie

26 kwietnia 2016 r. prof. Konrad Czapliński i Ewa Glura spotkali się z Urszulą Ubych dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i drem Rafałem Brzezińskim aby porozmawiać o historii Bielawy jako ważnego aspektu dla rozwijania turystyki. Prof. Konrad Czapliński otrzymał pamiątkowy rocznik miejski „Bibliotheca Bielaviana 2014” wydawany przez biblioteczne wydawnictwo i zwiedził bielawskie muzeum, który jest Działem Regionalno-Badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Był zafascynowany zbiorami  muzealnymi, a szczególnie zbiorami z Działu Dom i człowiek w którym zgromadzone są przedmioty codziennego użytku, takich jak szafy chlebowe, kredensy, wialnie, młynki i żarna. Powiedział: „muzeum bielawskie, ten obiekt, to jest skarbnica wszystkiego co zrobili nasi przodkowie i naprawdę oko cieszy, młodzież powinna też się zapoznać, żeby pamiętała, że dzisiejsze maszyny miały swoje pierwowzory, kiedyś tam, drewniane, metalowe, żeliwne (…)”. Prof. Konrad Czapliński wyraził podziw dla miasta, które dba o takie miejsce, które według profesora jest magnesem dla turystów.

.

.