Osiodłane myśli Stanisława Wojnara

9 maja 2016 r., w ramach Tygodnia Bibliotek, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c odbędzie się promocja tomiku poetyckiego Stanisława Wojnara  Osiodłane myśli. Tomik wydany jest w bibliotecznym wydawnictwie  w serii literackiej Sudecka poezja i proza. Jest to już XV tomik poetycki bibliotecznego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana. Stanisław Wojnar prezentuje tytułowy wiersz Osiodłane myśli. Pasją Stanisława Wojnara obok poezji i muzyki są konie. Współtworzył bielawski klub jeździecki Oxer. W 2014 r. zadebiutował tomikiem wierszy Bracia mniejsi w serii literackiej Z szuflady poetyOsiodłane myśli bielawskiego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana to XV tom serii wydawniczej Sudecka poezja i proza.

Stanisław Wojnar ur. 25 IX 1944 r. w Kańczudze w powiecie przeworskim w województwie rzeszowskim. Po wojnie cała rodzina Wojnarów wraz z pierwszym transportem przesiedleńców z Kresów przyjechała do Dzierżoniowa (ówcześnie Drobniszowa). Stąd dojechali do Bielawy. Stanisław Wojnar pracował w zakładach przemysłu bawełnianego „Bieltex”.

.

Wywiad ze Stanisławem Wojnarem, który opowiada o swojej pasji do koni, poezji i muzyki.

.