Promocja tomiku wierszy Stanisława Wojnara

9 maja 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyła się promocja tomiku wierszy Stanisława Wojnara Osiodłane myśli. Tomik wydany jest w bibliotecznym wydawnictwie  w serii literackiej Sudecka poezja i proza. Jest to już XV tomik poetycki bibliotecznego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana. Stanisław Wojnar prezentuje tytułowy wiersz Osiodłane myśli. Spotkanie z poetą poprowadziła Jolanta Maniecka.  W 2014 r. zadebiutował tomikiem wierszy Bracia mniejsi w serii literackiej Z szuflady poetyOsiodłane myśli bielawskiego wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana to XV tom serii wydawniczej Sudecka poezja i proza.

Stanisław Wojnar ur. 25 IX 1944 r. w Kańczudze w powiecie przeworskim w województwie rzeszowskim. Po wojnie cała rodzina Wojnarów wraz z pierwszym transportem przesiedleńców z Kresów przyjechała do Dzierżoniowa (ówcześnie Drobniszowa). Stąd dojechali do Bielawy. Stanisław Wojnar pracował w zakładach przemysłu bawełnianego „Bieltex”. Pasją Stanisława Wojnara obok poezji i muzyki są konie. Współtworzył bielawski klub jeździecki Oxer.

.

.