XXV sesja Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2016

29 czerwca 2016 r. w budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej Bielawy. Głównym tematem sesji była ocena realizacji budżetu gminy za 2015 rok. Radni podsumowali wykonanie ubiegłorocznego planu finansowego miasta, przede wszystkim w oparciu o pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Istotne były tutaj również opinie komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, która uznała że realizując zadania zapisane w budżecie, burmistrz kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, a także przestrzegał dyscypliny finansów publicznych. Podczas sesji zatwierdzono również sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej Bielawy o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Radni przychylili się do wniosku i podjęli uchwałę udzielającą absolutorium burmistrzowi Bielawy w stosunku głosów 16 za i 2 przeciw.

.

.