Anna Nehrebecka-Byczewska

Anna Nehrebecka-Byczewska ur. 16 grudnia 1947 r. w Bytomiu. Polska aktorka teatralna i filmowa. W 1969 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W latach 80. XX w.czynnie zaangażowała się w ruch solidarnościowy. Występowała w kościołach. Miała koncerty poetyckie w na całym świecie.

30 maja 1989 r. Anna Nehrebecka-Byczewska z grupą kandydatów do sejmu i senatu odwiedziła Bielawę. Podczas spotkania z pracownikami zakładu urządzeń spawalniczych Bester wygłosiła wiersz Pawła Hertza Chroń mnie od obojętnych…
.
.
.

 

Paweł Hertz, Chroń mnie od obojętnych…

Chroń mnie od obojętnych cnót,
strzeż mnie od ludzi obojętnych
Ja wolę biedę głód i chłód
wśród gniewnych, winnych i namiętnych