77. rocznica wybuchu II wojny światowej – Bielawa

1 września 2016 r. przy obelisku na pl. Kombatantów odbyła się uroczystość z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  W uroczystości udział wzięli: kombatanci z prezesem Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych por. Bronisławem Wilkiem, burmistrz miasta Piotr Łyżwa, radni Rady Miejskiej Bielawy, a także przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych. Okolicznościowe przemówienie prezesa por. Bronisława Wilka wygłosił ppor. Władysław Potocki.

.

.