Inauguracja XXVII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie

10 września 2016 r. w Bielawie odbyła się Inauguracja Polsko–Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( dalej: WNMP) w Bielawie została odprawiona uroczysta msza święta, która zainaugurowała XXVII Polsko–Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Mszę celebrował w intencji narodów polskiego i czeskiego biskup świdnicki Ignacy Dec. Przybliżył postać św. Wojciecha i jego wędrówkę przez polską ziemię. We mszy świętej uczestniczył proboszcz parafii pw. WNMP w Bielawie ks. dr Stanisław Chomiak, ks. dr Sławomir Augustynowicz – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Głuszycy, ks. Marian Kopko – kustosz Sanktuarium w Krzeszowie i były wikary parafii pw. WNMP w Bielawie, księża z Bielawy: ks. dr Robert Begierski – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego oraz ks. Cezary Ciupiak – proboszcz parafii Bożego Ciała.

Mszę świętą uświetnił chór pod kierunkiem ks. Łukasza Kopczyńskiego. Pieczę nad sprawną organizacją uroczystości sprawował ks. Łukasz Bankowski i ks. dr Daniel Marcinkiewicz. W uroczystości wzięli również udział między innymi: Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej, Jiri Kabr – Starosta z Cervenego Kostelca wraz z małżonką, Julian Golak – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej wraz z zastępcą Teresą Bazałą, burmistrz Oleśnicy -Michał Kołaciński wraz z małżonką, Mirosław Klouda z Hradec Kralove, burmistrz Niemczy – Grzegorz Kosowski, radna powiatu dzierżoniowskiego Irena Skibniewska-Kozak, Ryszard Grzelakowski z Dusznik Zdroju, Stanisław Grochociński z Ząbkowic Śląskich, Małgorzata Sycz z Boguszowa Gorc, Henryk Koch z Wrocławia, Halina Tyrawa z Lewina Kłodzkiego oraz władze Bielawy: Piotr Łyżwa – burmistrz miasta, Małgorzata Greiner – zastępca burmistrza oraz Władysław Kroczak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się na plac ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przedstawiającej Szlak Św. Wojciecha, wymyślony i opracowany przez prof. Konrada Czaplińskiego. Odsłonięcia tablicy dokonali: Piotr Łyżwa – burmistrz Bielawy, Julian Golak – przewodniczący Komitetu Polsko–Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i prof. Konrad Czapliński. Odsłonięcie odbyło się w obecności biskupa świdnickiego Ignacego Deca oraz zgromadzonych gości z Polski i Czech.

W Teatrze Robotniczym Inaugurację Polsko–Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej uświetnił występ dzieci i młodzieży ze Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie. Odbył się również wykład prof. Przemysława Wiszewskiego pt.: „Chrystianizacja Polski na tle kultury europejskiej”.

.

.