Uroczystości kombatanckie i nauczycielskie w Bielawie

14 października 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie odbyły się uroczystości kombatanckie połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa i Marta Masyk radna Rady Miejskiej Bielawy – przewodnicząca Rady Rodzicielskiej.

Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa na ręce dyrektora szkoły Dariusza Spychalskiego złożył podziękowania dla wszystkich nauczycieli za trud wychowawczy. Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP) w Bielawie por. Bronisław Wilk wręczył Dyplomy podpisane przez prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP płk. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego i przewodniczącego kapituły wiceprezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP Henryka Leopolda Kalinowskiego. Prezes ZKRPiBWP w Bielawie por. Bronisław Wilk zasłużonych bielawian odznaczył także Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa.

O oprawę artystyczną zadbały dzieci ze Studia Piosenki i Tańca FART w Bielawie oraz uczniowie szkoły.