Przekazanie sztandaru kombatantów bielawskich do muzeum

25 października 2016 r. nastąpiło pożegnanie sztandaru Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bielawie i przekazanie go do bielawskiego muzeum – działu regionalno-badawczego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.

O godz. 11.30 z  siedziby Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bielawie przy ul. Bankowej 5 wyruszył pochód ze sztandarem Związku pod obeliskiem na placu Kombatantów. Tutaj nastąpiło uformowanie pochodu: na czele por. Mariusz Moszyński, poczet sztandarowy składający się z klas mundurowych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jednostki strzeleckiej 3058 pod dowództwem por. Mariusza Moszyńskiego, później prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bielawie por. Bronisław Wilk i ppor. Władysław Potocki, dalej jednostka strzelecka, pochód zamykała Matka Chrzestna sztandaru Maria Kupiec i jej mąż Emilian Kupiec – burmistrz Bielawy w latach 1990-1994. Sztandar był ufundowany przez samorząd bielawski I kadencji 1990-1994.

Pochód ze sztandarem przeszedł od placu Kombatantów, przez plac Wolności, ul. Piastowską pod budynek muzeum przy ul. Piastowskiej 19. Tutaj Strzelcy uformowali poczet sztandarowy. Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bielawie por. Bronisław Wilk i  Matka Chrzestna sztandaru Maria Kupiec pożegnali sztandar. Sztandar przyjęła w depozyt muzealny Urszula Ubych dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poczet sztandarowy jednostki strzeleckiej zaprezentował sztandar i wniósł go do muzeum.