„Tygodnik Dzierżoniowski” o roczniku „Bibliotheca Bielaviana”

W „Tygodniku Dzierżoniowskim”  nr 37, 4-10 listopada 2016 r., na stronie 11 ukazał się artykuł Teresy Rodak pod tytułem: Bielawa. Prezentacja rocznika miejskiego. Teresa Rodak opisała promocję bielawskiego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2015” jaka miała miejsce 14 października 2016 r. w dawnym Teatrze Robotniczym w Bielawie. Napisała przy tym: „Nie sposób tu omówić, a nawet chociażby wymienić wszystkich tekstów, pozostaje zaprosić czytelników do bielawskiej biblioteki”.