Finał konkursu plastycznego

25 listopada 2016 r. w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek przy ul. Mikołaja Kopernika 2 odbył się finał konkursu plastycznego „miś moim ulubionym bohaterem bajki”. Konkurs odbył się pod patronatem burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy i Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Augustyna Antoniny – Bernadetty Szeligi. W jury konkursu zasiadał Piotr Łyżwa – burmistrz Bielawy, Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Ewa Kowalik – dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie i siostra Weronika Kenar, która reprezentowała Matkę Generalną Zgromadzenia Sióstr św. Augustyna Antoniny – Bernadettę Szeligę.